7 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Vi Sinh Xử Lý Nước Thải

7 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Vi Sinh Xử Lý Nước Thải

Để vi khuẩn phát triển và hình thành bông bùn, người thiết kế/vận hành cần cung cấp môi trường tốt nhất có thể. Người vận hành có thể kiểm soát một số điều kiện mà vi khuẩn cần. Tuy nhiên, có một số điều kiện mà bạn không thể kiểm soát. Ví dụ: thời tiết, các  nhóm và lượng chất dinh dưỡng trong nước thải đi vào hệ thống XLNT. Vì vậy, điều quan trọng là bạn biết 7 yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh xử lý nước thải.

1. Yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến vi sinh xử lý nước thải: Nhu cầu oxy

Vi khuẩn phát triển mạnh mẽ ăn thức ăn với tốc độ nhanh, do đó sử dụng oxy ở tốc độ nhanh. Tỷ lệ sử dụng oxy thường được gọi là tỷ lệ hấp thụ oxy và được đo bằng mgO2 / giờ / gmMLSS. Nói chung tỷ lệ hấp thu cao hơn có liên quan tới tỷ lệ F: M cao hơn và tuổi bùn thấp hơn. Tỷ lệ hấp thu thấp hơn được kết hợp với tỷ lệ F: M thấp hơn và tuổi bùn già hơn.

yeu-to-anh-huong-den-vi-sinh

Tỷ lệ thức ăn đối với vi sinh vật (F/M) là gì?

Tỷ lệ thức ăn đối với vi sinh vật (F/M) đo lượng thức ăn có sẵn cho lượng vi sinh vật có trong bể sục khí. Lượng thức ăn được xác định bởi nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) hoặc nhu cầu oxy hóa học (COD). Nếu có quá nhiều thức ăn và không đủ vi sinh vật (tỷ lệ F/M cao), vấn đề phải giải quyết có thể xảy ra bởi vì sự hiện diện của vi khuẩn ăn thực phẩm dư thừa đang hoạt động và nhân đôi lên, chúng sẽ không phát triển thành bồng bùn.

F (Xác định bằng BOD hoặc COD)M (xác định bằng thông số MLVSS)

Mặt khác, tỷ lệ F / M thấp chỉ ra rằng có một ít thức ăn và rất nhiều vi sinh vật. Điều này có nghĩa là thức ăn bị hạn chế, vi khuẩn tiêu giảm tiêm mao, không còn nhân đôi nhưng đang hình thành lớp chất nhờn cần thiết để phát triển bông bùn. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận, không hoạt động với tỷ lệ F / M quá thấp. Khi thức ăn bị hạn chế nghiêm trọng, điều kiện thiếu dinh dưỡng có thể xảy ra có thể gây ra các vấn đề được thảo luận dưới đây.

2. Tuổi bùn là một yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh xử lý nước thải

Khi vi khuẩn đầu tiên bắt đầu phát triển trong hệ thống chúng phát triển một cách độc đáo, trong các khối nhỏ và dây chuyền. Chúng rất hoạt động với tiêm mao và không phát triển tốt lớp chất nhờn. Vi khuẩn phân tán và không ổn định. Khi bùn có tuổi, vi khuẩn tiêu giảm tiêm mao của chúng và tích lũy chất nhờ bên ngoài thành tế bào. Các khối nhỏ và dây chuyền bắt đầu dính lại với nhau và tạo thành bông lớn có thể lắng được.

3. Yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh xử lý nước thải: Oxy hòa tan

Vi khuẩn hiếu khí yêu cầu ít nhất 0,1 – 0,3 mg /L oxy để tồn tại. Ít nhất 2 mg/L oxy phải được duy trì trong dịch lỏng số lượng lớn để vi khuẩn ở trung tâm

của bông bùn nhận được 0,1-0,3 mg /L oxy. Nếu không, vi khuẩn ở trung tâm sẽ chết và bông bùn sẽ bắt đầu vỡ ra.

4. Khuấy trộn ảnh hưởng như thế nào đến vi sinh xử lý nước thải?

Khuấy trộn là cần thiết để mang vi khuẩn, oxy và chất dinh dưỡng tiếp xúc với nhau. Hãy nhớ rằng, một khi thức ăn bị hạn chế thì vi khuẩn sẽ phải tiêu giảm tiêm mao và không thể bơi nữa. Nếu không khuấy trộn đủ, vi khuẩn sẽ không va vào nhau để hình thành dòng chảy và việc xử lý thích hợp sẽ không diễn ra.

5. pH ảnh hưởng đến vi sinh trong hệ thống XLNT

pH là một yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh xử lý nước thải vì các enzyme của vi khuẩn rất phụ thuộc vào pH. Độ pH tối ưu của chúng là từ 7,0 đến 7,5. Nên tránh việc thay đổi pH nhanh chóng.

6. Nhiệt độ 

Nhiệt độ là một yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh xử lý nước thải do phản ứng sinh hóa phụ thuộc vào nhiệt độ. Phản ứng chậm hơn ở nhiệt độ lạnh hơn nên hệ thống sẽ cần nhiều vi sinh vật hơn để thực hiện công việc. Phản ứng xảy ra nhanh hơn ở nhiệt độ ấm hơn, do đó cần ít vi khuẩn để làm cùng một công việc trong những tháng mùa hè.

7. Chất dinh dưỡng ảnh hưởng ra sao đến vi sinh?

Vi khuẩn đòi hỏi các chất dinh dưỡng cơ bản cho sự phát triển (carbon, nitơ, phốt pho cũng như lượng natri, kali, magiê và sắt). Tất cả những chất này đều có trong nước thải sinh hoạt thông thường nói chung, chất thải công nghiệp không chứa đủ chất dinh dưỡng và phải được bổ sung.


Xem thêm:

5 giai đoạn vi khuẩn tồn tại trong bể hiếu khí
5 thiên tài xử lý chất thải
Xử lý nước thải mía đường bằng vi sinh
Ly nhựa có hại như thế nào?
3 cân nhắc khi xử lý nước thải nhà hàng – khách sạn
Vi sinh Organica tại Vietwater 2018


leave a Comment

You must be logged in to post a comment.


X