Xử lý nước hồ cá

vi khuẩn nitrat hóa tự dưỡng và dị dưỡng, ngoài nitrosomonas nitrobacter còn những chủng nào

Vi khuẩn nitrat hóa ngoài Nitrosomonas, nitrobacter còn những chủng nào?

Vi khuẩn nitrat hóa đóng vai trò quan trọng trong quá trình nitrat hóa để xử lý amoni và nitơ hiệu quả. Bạn hẳn đã nghe quá trình nitrat hóa được thực hiện bởi hai chủng vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter. Đây vốn là hai chủng vi khuẩn tự dưỡng. Trong thực tế, có phải …

Vi khuẩn nitrat hóa ngoài Nitrosomonas, nitrobacter còn những chủng nào? Read More »

khu-clo-nuoc-may-nuoi-ca

5 cách hiệu quả để khử clo nước máy nuôi cá

Khử Clo nước máy nuôi cá là quan trọng nhất trong các bước chuẩn bị bể. Nếu không xử lý Clo trong nước thì cá nuôi sẽ có tỷ lệ chết rất cao lên tới 95%. Hầu hết nước máy đều có lượng Clo cao hơn mức tiêu chuẩn cho cá. Đun sôi để khử …

5 cách hiệu quả để khử clo nước máy nuôi cá Read More »

Cách sử dụng men vi sinh giảm khí độc hiệu quả nhất

Cách xử dụng men vi sinh giảm khí độc như thế nào cho đúng? Xử lý khí độc trong ao nuôi tôm là vấn đề khó. Khí độc vẫn xảy ra dù bạn kiểm soát lượng thức ăn đến quản lý môi trường nước ao rất kỹ. Điều đó có thể do hệ vi sinh …

Cách sử dụng men vi sinh giảm khí độc hiệu quả nhất Read More »

Tổng quan 3 bước xử lý nitơ trong nước thải

Tổng quan ba bước xử lý nitơ trong nước thải

Xử lý nitơ trong nước thải trải qua một quá trình gồm 3 bước. Trong bài trước bạn đã tìm hiểu các dạng nitơ tồn tại trong nước thải. Bài này bạn sẽ biết tổng quan việc các hệ thống đã xử lý nitơ bằng phương pháp sinh học theo hai cách: Cách 1: Khi …

Tổng quan ba bước xử lý nitơ trong nước thải Read More »

các dạng nitơ trong nước thải flash ct

7 dạng Nitơ trong nước thải người vận hành cần quan tâm

Nitơ tồn tại ở nhiều dạng trong nước thải. Có 7 dạng chính mà người vận hành cần quan tâm đó là Amoni, Nitrat, Nitrit, khí Nitơ và Nitơ tổng. Amoni (NH4/NH3) Gần như tất cả nitơ trong nước chưa xử lý là amoni (NH4+). Khi tăng pH > 8, amoni (NH4+) sẽ dịch chuyển …

7 dạng Nitơ trong nước thải người vận hành cần quan tâm Read More »