Xử lý nước thải

Hướng dẫn nuôi cấy vi sinh cho hệ thống xử lý nước thải

Nuôi cấy vi sinh cho hệ thống xử lý nước thải là việc tương đối khó với nhiều người. Vì vậy, để nuôi cấy vi sinh sao cho hiệu quả nhất chúng ta sẽ cần lưu ý những việc sau. Trước tiên, lựa chọn men vi sinh phù hợp có thể dạng bột hoặc bất …

Hướng dẫn nuôi cấy vi sinh cho hệ thống xử lý nước thải Read More »

Proventus bioscience

Vi sinh xử lý nước thải thủy sản

1. Thông Tin Chung Khái niệm vi sinh xử lý nước thải thủy sản được dùng nhiều khoảng 10 năm trở lại đây. Trước thời gian này mọi người thường hay lựa chọn bùn hoạt tính. Bùn vi sinh từ hệ thống khác nuôi cấy cho các hệ thống xử lý nước thải. Việc sử dụng …

Vi sinh xử lý nước thải thủy sản Read More »

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

Flash CT có dịp ghé thăm một hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm có công suất 200m3/ngày, do công ty Môi Trường Giải Pháp Xanh đang thực hiện nuôi cấy vi sinh để xử lý nước thải. Cái ấn tượng đầu tiên là hệ thống này tuy không lớn nhưng rất gọn gàng …

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM Read More »

vi-sinh-xu-ly-nuoc-thai-envirozyme-2.0

Nước Thải Sản Xuất Trái Cây – Vi Sinh Envirozyme 2.0

Gần đây Flash CT nhận được yêu cầu hỗ trợ nuôi cấy vi sinh và khắc phục vận hành cho Hệ thống xử lý nước thải sản xuất trái cây 30m3/ngày. Theo thông tin mà khách hàng cung cấp thì hệ thống có công nghệ như sau: Hố gom & cân bằng → Bể hóa …

Nước Thải Sản Xuất Trái Cây – Vi Sinh Envirozyme 2.0 Read More »

vi-sinh-xu-ly-nuoc-thai-envirozyme-2.0

Đặc tính vi sinh xử lý nước thải Envirozyme 2.0

Đặc tính vi sinh xử lý nước thải Envirozyme 2.0 Envirozyme 2.0 là vi sinh xử lý BOD, COD, TSS, bao gồm 6 chủng vi sinh hiếu khí và tùy nghi. Envirozyme 2.0 được sản xuất bởi hãng Enviroway, Canada. 1. Thông tin chung của Envirozyme 2.0: Mô tả               : Dạng bột, màu vàng, hạt …

Đặc tính vi sinh xử lý nước thải Envirozyme 2.0 Read More »