vi sinh kỵ khí AD Boost
vi sinh xử lý nước thải giấy Balance

SẢN PHẨM VI SINH

Vi sinh BOD, COD; khử Ammonia, nitơ. khử mùi; dầu mỡ; thông tắc; bể tự hoại;

NUÔI CẤY VI SINH

Dịch vụ nuôi cấy, vận hành hệ thống sinh học trọn gói

CHIA SẺ KIẾN THỨC

Blog chia sẻ kinh nghiệm vận hành, kiến thức vi sinh và môi trường