VI SINH XỬ LÝ KHÍ ĐỘC, AMONI, NITƠ

Xử lý NH3, NO2, NO3, H2S

VI SINH XỬ LÝ ĐÁY, TRỊ NHỚT BẠT

Xử lý bùn đáy và chất hữu cơ

MEN ĐƯỜNG RUỘT

Bổ sung lợi khuẩn và khoáng chất, cho ruột khỏe mạnh

VI SINH HIẾU KHÍ, KỴ KHÍ

Cho bể aerotank và kỵ khí

VI SINH GIẢM TẢO

Duy trì chất lượng nước, kiểm soát tảo

VI SINH HẦM TỰ HOẠI

Xử lý chất thải và mùi hôi

Vi sinh xử lý khí độc, amoni, nitơ

NH3, NO2, NO3, H2S

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh xử lý đáy

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Men đường ruột

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh giảm tảo

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas

 Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh xử lý nước

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh kỵ khí

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh toilet

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Phản hồi của khách hàng

"Cái Pond Start thật sực hiệu quả. Anh nuôi tôm 10 năm rồi mà chưa cảm nhận được vi sinh nào như nó. Đợi vụ này ổn anh xin phân phối riêng hai cái này"
Anh Tiệp - Hà Tĩnh
Vi sinh Pond Start
"Cái Pond Start thật sực hiệu quả. Anh nuôi tôm 10 năm rồi mà chưa cảm nhận được vi sinh nào như nó. Đợi vụ này ổn anh xin phân phối riêng hai cái này"
Anh Tiệp - Hà Tĩnh
Vi sinh Pond Start

Mua 5 tặng 1

Cùng Proventus vượt qua mùa dịch. Áp dụng cho AD-Boost và Pure Aqua

"Dùng ... và ... không lên nổi bọt, về quăng 1 viên khoảng 6h sau lên liền. Vi sinh viên anh còn không. Em test lại phát nữa chứ nó ổn áp quá."
Anh Tứ - Khánh Hòa
Vi sinh AquaCure Tabs
Vi sinh đường ruột OK. Ruột to đẹp
Anh Tiệp - Hà Tĩnh
Men đường ruột AQ-Benefit
Don`t copy text!