Vi sinh giảm khí độc POND START – CANADA

Xử lý NH3, NO2 không sinh ra các độc tính khác

Giảm nồng độ Amonia 40-50% trong 24-48 giờ và tăng hiệu quả xử lý ít nhất 50%

Trị nhớt bạt, rong rêu bám thành bạt và cạnh tranh với vi khuẩn có hại Vibrio

Thích nghi và phát triển nhanh chóng nên hiệu quả lâu dài

Vui lòng không copy...