Men vi sinh đường ruột AQ BENEFIT – CANADA

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột bằng cách ổn định hệ vi khuẩn đường ruột

Giảm các vi sinh vật có hại Vibrio, phân trắng, đường ruột đứt khúc

Cải thiện sức đề kháng của tôm cá, tăng tỉ lệ chuyển hóa thức ăn

Sử dụng 150g-250g/tấn thức ăn

Vui lòng không copy...