Bể aerotank là gì? Các sự cố thường gặp và cách xử lý

Bể aerotank (bể hiếu khí) đóng vai trò cực kỳ quan trọng để xử lý nước thải. Nhưng khi vận hành hệ thống xử lý nước thải, các sự cố thường phát sinh ở bể aerotank. 1. Bể aerotank là gì? Bể Aerotank là bể hiếu khí để xử lý thành phần hữu cơ trong … Continue reading Bể aerotank là gì? Các sự cố thường gặp và cách xử lý