Xử lý nước thải

Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật

Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật – Quá trình chuyển hoá Nitơ trong đất

1. Nguồn cung cấp dinh dưỡng nitơ ở thực vật Nitơ là một trong những nguyên tố phổ biến nhất trong tự nhiên, chủ yếu tồn tại trong không khí và trong đất. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật 1.1 Nitơ trong không khí Nito phân tử (N2) trong khí quyển chiếm khoảng gần 80%. …

Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật – Quá trình chuyển hoá Nitơ trong đất Read More »

tỷ lệ F/M trong nước thải, công thức tính

Tỷ lệ F/M trong nước thải là gì? Khi tỷ lệ F/M cao hoặc thấp, điều gì sẽ xảy ra? Công thức tính tỷ lệ F/M

Có một thông số quan trọng cơ bản trong thiết kế và kiểm soát hệ thống bùn hoạt tính là tuổi bùn. Nó chi phối khối lượng bùn thải ra hàng ngày từ hệ thống. Tuổi bùn có thể thay thế bằng tỷ lệ Thực phẩm trên Vi sinh vật (tỷ lệ F/M, kg BOD …

Tỷ lệ F/M trong nước thải là gì? Khi tỷ lệ F/M cao hoặc thấp, điều gì sẽ xảy ra? Công thức tính tỷ lệ F/M Read More »

pH trong nước thải - cách đo và điều chỉnh pH trong nước thải

pH trong nước thải là gì? Cách đo và điều chỉnh pH trong nước thải

pH trong nước thải là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả của xử lý sinh học, vi khuẩn trong bể hiếu khí và bể kỵ khí. Nồng độ pH đồng thời là một trong các thông số ô nhiễm được quy định trong quy chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN 14-MT:2015/BTNMT …

pH trong nước thải là gì? Cách đo và điều chỉnh pH trong nước thải Read More »

các thông số ô nhiễm trong quy chuẩn nước thải công nghiệp QCVN 40:2021/BTNMT

Phân tích các thông số trong quy chuẩn nước thải công nghiệp mới nhất QCVN 40:2021/BTNMT và cách xử lý đạt chuẩn

1. Đối tượng áp dụng của quy chuẩn nước thải công nghiệp QCVN 40:2021/BTNMT: Quy chuẩn 40:2021/BTNMT áp dụng đối với cơ sở xả nước thải công nghiệp khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.  Vùng A: Là các vùng cần được quản lý nhằm mục tiêu duy trì hoặc hướng tới mục tiêu …

Phân tích các thông số trong quy chuẩn nước thải công nghiệp mới nhất QCVN 40:2021/BTNMT và cách xử lý đạt chuẩn Read More »

các thông số ô nhiễm trong quy chuẩn nước thải sinh hoạt

Phân tích 8 thông số trong quy chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN 14-MT:2015/BTNMT và cách xử lý đạt chuẩn

1. Đối tượng áp dụng của quy chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN 14-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn 14-MT:2015/BTNMT áp dụng riêng cho nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị. Quy chuẩn này không áp dụng cho hộ gia đình, các nguồn thải nước thải sinh hoạt nhỏ hơn 05 (năm) mét khối/ ngày đêm …

Phân tích 8 thông số trong quy chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN 14-MT:2015/BTNMT và cách xử lý đạt chuẩn Read More »

nước thải ngành dệt nhuộm

5 đặc điểm nước thải ngành dệt nhuộm. Có gì khó xử lý?

Cũng nước thải dệt nhuộm nhau nhưng thành phần khác nhau nhiều lắm, nhưng đặc điểm nước thải ngành dệt nhuộm có thể khái quát trong 5 điểm sau: Nhiệt độ nước thải ngành dệt nhuộm Đầu vào nước thải dệt nhuộm có nhiệt độ luôn cao trên 50 độ C. Để hệ vi sinh …

5 đặc điểm nước thải ngành dệt nhuộm. Có gì khó xử lý? Read More »

xử lý amoni bằng xơ dừa

Khả năng xử lý Amoni (NH4+) bằng xơ dừa

Trong nước ngầm nhiều nơi bị vượt chỉ tiêu Amoni (NH4+). Amoni cao dễ chuyển hóa thành dạng độc hơn đối với cơ thể con người và vật nuôi là Nitrit (NO2), mặt khác Amoni rất khó xử lý.  Có một phương pháp mới là xử lý Amoni bằng xơ dừa, hiệu quả sẽ ra …

Khả năng xử lý Amoni (NH4+) bằng xơ dừa Read More »

xử lý nước hồ cá bằng men vi sinh Aquacure tabs + Burst

Làm trong nước hồ cá bằng men vi sinh – đơn giản và an toàn

Nhiều nhà làm hồ cá ngoài trời như 1 một tiểu cảnh để ngắm cá thư giãn nhưng thường gặp vấn đề nước chuyển màu xanh. Vệ sinh, thay nước mới nhưng chỉ sau 2-3 ngày là nước lại trở nên xanh trở lại, nhiều hồ có độ sâu khoảng 3-5 tấc nước mà không …

Làm trong nước hồ cá bằng men vi sinh – đơn giản và an toàn Read More »