BEST QUALITY PRODUCTS BY

PROVENTUS BIOSCIENCE

Vi sinh mật độ cao

Mật độ 10 tỷ con/ gram
Hiệu quả trong ao tôm và hệ thống xử lý nước

Hàng luôn mới

Hàng được sản xuất liên tục, đảm bảo date mới khi về tới Việt Nam

Nhập khẩu chính hãng

Đầy đủ CO (chứng nhận xuất xứ), COA (chứng nhận phân tích), MSDS (bảng dữ liệu an toàn) và tờ khai hải quan

Đội ngũ giàu kinh nghiệm

13 năm kinh nghiệm, được training bởi chuyên gia nước ngoài

Proventus Bioscience

  • Là công ty có nhà máy sản xuất vi sinh tại St.Laurent, Quebec, Canada. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, đội ngũ của Proventus Bioscience đã và đang cung cấp các sản phẩm vi sinh hiệu quả cao và an toàn, ứng dụng trong ngành thủy sản, xử lý nước thải và nông nghiệp.
  • Các sản phẩm của Proventus được cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng, tính ứng dụng và đáp ứng với sự thay đổi của môi trường sống.

VI SINH XỬ LÝ KHÍ ĐỘC, AMONI, NITƠ

Xử lý NH3, NO2, NO3, H2S

VI SINH XỬ LÝ ĐÁY, TRỊ NHỚT BẠT

Xử lý bùn đáy và chất hữu cơ

MEN ĐƯỜNG RUỘT

Bổ sung lợi khuẩn và khoáng chất, cho ruột khỏe mạnh

VI SINH HIẾU KHÍ, KỴ KHÍ

Cho bể aerotank và kỵ khí

VI SINH GIẢM TẢO

Duy trì chất lượng nước, kiểm soát tảo

VI SINH HẦM TỰ HOẠI

Xử lý chất thải và mùi hôi

Vi sinh xử lý khí độc, amoni, nitơ

NH3, NO2, NO3, H2S

Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh xử lý đáy

Mật độ 10 tỷ con/gram

Men đường ruột

Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh giảm tảo

 Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh xử lý nước

Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh kỵ khí

Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh toilet

Mật độ 10 tỷ con/gram

Don`t copy text!