lưu ý khi xử lý amoni trong nước thải

7 yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý Amoni (NH4+/NH3) trong nước thải

Đạm trong môi trường nước tồn tại ở nhiều dạng khác nhau do sự chuyển hóa qua lại của chúng. Cụ thể đạm có thể tồn tại dưới dạng vô cơ, hữu cơ hòa tan hoặc không hòa tan. Các hợp chất vô cơ hòa tan chủ yếu tồn tại ở dạng NH3-N, NH4+-N, NO2-N, NO3-N. Đạm ở dạng hữu cơ chuyển hóa qua dạng vô cơ qua nhiều bước khác nhau. Đầu tiên qua các quá trình amon hóa các dạng đạm hữu cơ này dưới tác dụng của vi sinh vật tạo thành NH3-N, NH4+-N. Đạm amon này sẽ được chuyển hóa thành NO2-N qua quá trình nitrat hóa.

Trong điều kiện yếm khí khử Nitrat, Nitrite và đạm amon xảy ra với nhiều sự tham gia của các vi sinh vật yếm khí như Pseudomonas, Bacillus, Paracoccus, Acaligenes,… cuối quá trình sẽ chuyển hóa tạo thành khí N2O và N2 thoát vào không khí.

Để thúc đẩy quá trình xử lý Amoni, 7 yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý Amoni.

Nồng độ oxy hòa tan

Quá trình chuyển hóa đạm trong nước chịu ảnh hưởng bởi oxy hòa tan, vì các quá trình xảy ra trong điều kiện hiếu khí. Quá trình chuyển hóa thấp nhấp tại DO = 0.5mg/L, tốc độ chuyển hóa bình thường tai DO = 2.5mg/L và tốc độ cực đại tại DO = 6.0mg/L. Theo lý thuyết, 1mg NH4+ cần 4.57mgO2/L.

Ảnh hưởng của pH và độ Kiềm

Hoạt động của vi sinh vật tham gia vào quá trình chuyển hóa đạm. Hoạt tính của vi sinh vật tốt nhất ở pH ở 7.5-8.5. Giá trị pH dưới 6 hoặc cao hơn 10 sẽ ảnh hưởng đến hoạt tính của vi sinh vật. Độ kiềm là 1 yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển hóa đạm trong nước vì quá trình tham giá quá trình này là các vi sinh vật tự dưỡng sử dụng carbon vô cơ dưới dạng bicarbonate làm nguồn cung cấp carbon. Nghiên cứu chỉ ra rằng 1mg NH4+ cần 7.1mg độ kiềm.

Ảnh hưởng của nhiệt độ 

Nhiệt độ thích hợp cho quá trình chuyển hóa đạm vô cơ là từ 4-45 độ C, nhiệt độ tối ưu nằm trong khoảng 26-28 độ C. Khi nhiệt độ của nước tăng 10 độ C (trong khoảng nhiệt <40 độ C) thì quá trình phân hủy đạm hữu cơ tăng gấp đôi. Vật chất hữu cơ xảy ra nhanh ở pH 7-8.

Ảnh hưởng của chất hữu cơ

Nhiều hợp chất hữu cơ gây ức chế quá trình phát triển của vi sinh vật chuyển hóa đạm. Nguyên nhân nhóm vi khuẩn chuyển hóa chất hữu cơ cũng cạnh tranh với nhóm vi khuẩn chuyển hóa đạm. Hàm lượng chất hữu cơ đầu vào ổn định là cơ sở ổn định hàm lượng đạm đầu ra của hệ thống xử lý nước thải.

Ảnh hưởng của SRT ( thời gian lưu)

SRT có ảnh hưởng đến quá trình Nitrat hóa. Thời gian lưu bùn tối thiểu 10 ngày mới đảm bảo quá trình chuyển hóa đạm. Thời gian lưu bùn lâu hơn 15 ngày có thể làm bất hoạt một phần vi sinh chuyển hóa đạm. Thời gian lưu bùn ngắn làm thiếu hụt lượng vi sinh chuyển hóa đạm trong hệ thống xử lý nước thải.

Chất ức chế

Trong môi trường bệnh viện, sự hiện diện của chất kháng sinh trong hệ thống xử lý nước thải là không thể tránh khỏi. Chất kháng sinh có tác dụng tiêu cực đến hoạt tính của vi sinh chuyển hóa đạm. Cần kiểm tra nồng độ kháng sinh trong nước thải để có giải pháp hạn chế tiêu cực. 

Lựa chọn nhóm vi sinh xử lý Amoni

Các chủng vi sinh xử lý Amoni có sẵn trong tự nhiên thường đáp ứng được với nồng độ Amoni thấp. Khi nồng độ Amoni vượt quá 20mg/L thì khả năng xử lý sẽ giảm dần. Vì thế việc bổ sung chủng vi sinh xử lý Amoni mật độ cao như vi sinh QUICK START, men vi sinh POND START là điều cần thiết. Khả năng tồn tai lâu trong nước của 2 sản phẩm này cũng là ưu điểm giúp quá trình xử lý Amoni được ổn định.

vi sinh xử lý amoni nitơ quick start

Trên đây là 7 yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý Amoni. Khi có kết quả phân tích chúng ta sẽ điều chỉnh để các thông số về được mức tối ưu. Từ đó hiệu quả xử lý amoni sẽ tăng dần.

Có phải bạn đang gặp vấn đề về hệ thống, trao đổi thêm với Flash nhé!

zalo Flash CT

Zalo: 0909.132.156
Email: trongkhiem@flashct.vn

Bài viết mới nhất

Proventus Bioscience

  • Là công ty có nhà máy sản xuất vi sinh tại St.Laurent, Quebec, Canada. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, đội ngũ của Proventus Bioscience đã và đang cung cấp các sản phẩm vi sinh hiệu quả cao và an toàn, ứng dụng trong ngành thủy sản, xử lý nước thải và nông nghiệp.
  • Các sản phẩm của Proventus được cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng, tính ứng dụng và đáp ứng với sự thay đổi của môi trường sống.