Vì sao nên xử lý BOD trước mới đến khử Nitơ?

Một trong những thành phần phổ biến nhất của nước thải là nhu cầu oxy sinh hóa (BOD). Nước thải bao gồm nhiều loại chất vô cơ và hữu cơ. BOD là thước đo phổ biến nhất để đánh giá lượng vật liệu hữu cơ có thể phân hủy sinh học trong nước thải. Vậy nên mới có câu hỏi vì sao nên xử lý BOD trước khi xử lý Nitơ.

xử lý BOD trước
Một mô hình máy sục khí công suất lớn của hệ thống hiếu khí.

BOD là gì?

Nước thải từ các nhà máy thường chứa các chất hữu cơ được phân hủy bởi vi sinh vật. Chúng sử dụng oxy để phá vỡ phân tử lớn thành các phân tử nhỏ hơn. Cuối cùng thành carbon dioxide và nước. Lượng oxy được tiêu thụ bởi các sinh vật này chính là nhu cầu oxy sinh hóa hoặc BOD. 

Tại hệ thống bể tự hoại vì sao cần xử lý BOD trước?

Hàm lượng BOD rất quan trọng đối với hệ thống tự hoại. Xử lý nước thải hầm cầu là một quá trình kỵ khí (không có oxy). Nước thải đi vào hệ thống luôn chứa BOD quá cao nên bất kỳ phân tử O2 nào có trong nước thải cũng bị tiêu thụ nhanh chóng. Một số BOD được loại bỏ trong bể tự hoại bằng cách phân hủy kỵ khí và các chất rắn lắng xuống đáy bể. 

Hệ thống bể tự hoại

BOD đóng vai trò là nguồn thức ăn cho vi sinh vật nên sẽ hỗ trợ biomat (đệm vi sinh) vi sinh vật hình thành ở khu vực rửa trôi. Điều này vừa tốt vừa xấu. 

Tác động tốt từ BOD 

Nếu có biomat nhiều vi khuẩn tốt thì nó có khả năng loại bỏ vi rút xấu để chúng không truyền vào mạch nước ngầm. Vi khuẩn trong biomat tốt cũng tiêu hóa hầu hết BOD còn lại trong nước thải. 

Nếu không xử lý BOD dư thừa

Ngược lại, quá nhiều BOD có thể gây ra sự phát triển quá mức của vi khuẩn trong biomat. Nếu BOD cao tiêu thụ hết oxy sẵn có thì biomat có thể thành môi trường yếm khí. Điều này làm cho các vi khuẩn và động vật nguyên sinh có lợi trong biomat bị chết. Tệ hơn là dẫn đến việc xử lý nước thải giảm đi. Lượng oxy thấp trong biomat cũng khuyến khích sự phát triển của vi khuẩn kỵ khí. Nhiều vi khuẩn kỵ khí tạo ra một lớp màng nhầy có thể làm tắc nghẽn trường rửa trôi.

Oxy hoà tan rất cần thiết cho quá trình xử lý sinh học tại nhà máy

Loại bỏ BOD trước các bước xử lý sinh học tại nhà máy

Việc loại bỏ BOD có thể đặc biệt quan trọng khi nước thải chảy ra vùng rửa trôi. Ở đây thường bao gồm bùn và đất sét (kích thước hạt <0,05 mm) kết dính chặt chẽ hoạt động như 1 lớp lọc. Nước đầu ra càng ít BOD/TSS thì càng dễ thẩm thấu và được rửa trôi hoàn toàn.

Giảm BOD có nghĩa là nước thải sẽ phát triển ít vi khuẩn có hại. BOD khá dễ loại bỏ khỏi nước thải bằng cách cung cấp O2 và cải thiện hệ vi sinh tự nhiên. Oxy hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn làm phá vỡ BOD hữu cơ. Bổ sung vi sinh dành riêng cho hệ thống hiếu khí để tăng cường xử lý. 

Kết luận: Vì sao nên xử lý BOD trước khi xử lý Nitơ?

Cần lưu ý là BOD thấp trong nước thải có thể dẫn đến việc hình thành biomat kém hiệu quả. Cũng cần lưu ý rằng BOD là nguồn thức ăn cho vi khuẩn khử nitơ. Đặc biệt là tại hệ thống ứng dựng quá trình loại bỏ nitơ qua trung gian vi khuẩn. Trong những tình huống này, BOD nên ổn định. Vì quá trình nitrat hóa không thể hoạt động hiệu quả nếu không có đủ BOD hỗ trợ sự phát triển Biomat thực hiện quá trình.

Don`t copy text!