Tại sao bùn nổi khi khử nitrat?

 

Bùn nổi khi khử nitrat là điều không hiếm gặp. Nhiều người vận hành thấy bể lắng và anoxic có bùn nổi nhưng không hiểu vì sao. Bài viết phần nào giúp giải đáp thắc mắc này.

1. Quá trình khử nitrat

Quá trình vi khuẩn chuyển hoá các dạng NO3-, NO2-, NO, N2O về dạng N2 gọi là quá trình khử nitrat. Vi khuẩn bao gồm PseudomonasClostridium làm công việc này. Loại bỏ nitrat và nitrite khỏi nước thải (khử nitrat) là một yêu cầu bắt buộc trong xử lý nước thải. Nguyên do là nitơ, amoni rất độc hại nhất đối với đời sống thủy sinh và có nhu cầu oxy rất cao.

chu trình nitơ, bùn nổi khi khử nitrat

Loại bỏ cả nitrat và nitrite khỏi nước giúp giảm tổng lượng nitơ thải ra. Để làm được điều này cần có bể anoxic. Một số hệ thống sử dụng thêm methanol để kích hoạt vi khuẩn sử dụng nitrat / nitrit thay cho oxy.

2. Bùn nổi khi khử nitrat

Quá trình khử nitrat tạo ra khí nitơ (N2). Việc sản xuất khí N2 là ở trong khối bùn. Polyme ngoại bào và bề mặt khối bùn tạm thời giữ các bọt khí nitơ nhỏ. Khí hoạt động đẩy chất rắn lơ lửng nổi trên bề mặt. Khi nổi lên, các bong bóng nitơ từ từ nổi lên từ khối bùn và mang theo bùn lên bề mặt bể. Khi đó, bể lắng thứ cấp bị bùn nổi và TSS đi vào nước đầu ra.

Xem thêm: Nguyên nhân bùn nổi trên bể lắng

bùn nổi trên bể lắng

Bùn nổi trên bể lắng

3. Cách hạn chế bùn nổi

Thông thường chúng ta có thể kiểm soát quá trình khử nitơ ở bể lắng thứ cấp bằng cách tăng tỷ lệ tuần hoàn bùn (giảm thời gian lưu của đáy bể lắng). Phun nước và tăng tốc độ cào cũng giúp bong bóng nitơ thoát khỏi khối bùn. 

Xem thêm: Xử lý bọt nổi nhiều ở bể Aerotank

 

 

Leave a Reply

Vui lòng không copy...