Vi Sinh Xử Lý Nước Thải Hiếu Khí WWT

Sản phẩm Men Vi sinh hiếu khí  WWT được sản xuất bởi hãng Organica – Anh

Giúp giảm BOD, COD, Tss… Tăng lượng bùn hoạt tính trong hệ thống

Sản phẩm dạng bột, được đóng trong túi tự phân hủy

An toàn và thân thiện môi trường

Vui lòng không copy...