Vi sinh xử lý dầu mỡ GTT – Anh Quốc

660.000 

Vi sinh ăn dầu mỡ  GTT (Grease Trap Treatment) được sản xuất bởi hãng Organica – Anh

Giúp giảm dầu mỡ, chất béo…

Sản phẩm dạng bột, được đóng trong túi tự phân hủy

An toàn và thân thiện môi trường

Vui lòng không copy...