VI SINH NƯỚC THẢI GIẤY BALANCE – CANADA

Cải thiện giảm COD trong nước thải giấy và bột giấy

Phân hủy nhanh cellulose, hemiaellulose và lignin

Ổn định hệ thống và hiện quả của trạm xử lý

Kiểm soát mùi hôi khó chịu và TSS

Vui lòng không copy...