Vi Sinh Khử Ni Tơ Ammonia Reducer

Sản phẩm Ammonia Reducer được sản xuất bởi hãng Organica – Anh

Giúp giảm nhanh chóng Amonia (NH3) trong nước

Sản phẩm dạng lỏng, 1 chai = 5L

An toàn và thân thiện môi trường

Vui lòng không copy...