Men vi sinh xử lý nước PURE AQUA – CANADA

Phân hủy nhanh chất lợn cợn trong ao, giảm nhớt bạt.

Giảm nồng độ NH3, NO2, tảo và bùn đáy tích tụ

Tăng sự hòa tan Oxy trong nước và cân bằng sự phát triển của Tảo

 

Vui lòng không copy...