Men vi sinh xử lý đáy ao AQUACURE TABS

Men vi sinh tùy nghi, dùng tốt trong các ao nuôi tôm cá và Hệ thống XLNT.

Rất hiệu quả trong việc phân hủy bùn đáy tích tụ. Trị nhớt bạt, lợn cợn trong nước.

Hỗ trợ kiểm soát khí độc H2S, NH3, NO2

Dễ dàng sử dụng, phù hợp cho các trại giống và các farm nuôi công nghệ cao.

Vui lòng không copy...