Nước Thải Bia Và Những Ảnh Hưởng Của Nước Thải Bia

Nước Thải Bia Và Những Ảnh Hưởng Của Nước Thải Bia

Nước Thải Bia Và Những Ảnh Hưởng Của Nước Thải Bia

Thành phần và tính chất nước thải bia

Đặc trưng nước thải bia: có hàm lượng chất hữu cơ và cacbonateous cao.

Nước thải lọc dịch đường: Loại nước thải này thường bị nhiễm bẩn hữu cơ, lượng Gluco trong nước này cũng ở mức khá cao, là môi trường thuận lợi cho sự phát triễn của các loại VSV.

Nuoc-thai-bia

Nhiệt độ của nước thải: Có nhiệt độ khá cao chủ yếu là từ quá trình thanh trùng chai lọ thủy tinh

Nước thải lọc bã hèm: ô nhiễm hữu cơ nặng, chúng bị nhiễm bẩn chủ yếu bởi các chất hữu cơ, cặn bã hèm các VSV.

Thực tế sản xuất bia các cơ sở sản xuất bia tại Việt Nam tiêu tốn nước cho sản xuất và thải ra một lượng lớn nước. Tuy nhiên việc tách dòng không được chú ý nên nguồn thải còn ở nước thải sinh hoạt, nước làm mát không được quay vòng… nên tỉ lệ nước thải/bia cao.

Ảnh hưởng của nước thải bia đến môi trường và con người

Nước thải là đối tượng cần quan tâm xử lý nhất ở nhà máy bia. Vì lượng nước thải phát sinh là khá lớn và có mức độ ô nhiễm cao các chất hữu cơ, các chất độc hại từ quá trình rửa vỏ trai, vỏ thùng… Nguồn phát sinh nước thải của nhà máy bia gồm có nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn.

Nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất bia là nguồn thải chính cần quan tâm nhiều nhất. Quá trình sản xuất bia đã sử dụng một lượng lớn nước vì thế cũng làm phát sinh lượng nước thải đáng kể. Lượng nước thải lớn gấp 10 – 20 lần lượng bia thành phẩm.

Nước thải của sản xuất bia bao gồm: Nước làm lạnh, nước ngưng. Nước thải từ bộ phận nấu, đường hoá. Nước thải từ hầm lên men. Nước thải từ công đoạn rửa chai

Do đó dòng thải của quá trình rửa chai có độ pH cao và làm cho dòng thải chung có giá trị pH cao, nếu không kiểm soát có thể làm chết các vi sinh vật ở bể xử lý vi sinh. Vì vậy, trước khi đưa nước thải vào hệ thống xử lý cần có bể điều hòa, trung hòa.

Thành phần hữu cơ gây ô nhiễm trong nước thải của sản xuất bia bao gồm protein và amino axit từ  nguyên liệu và  nấm men, hydrat cacbon  (dextrin và đường) cũng như pectin tan hoặc không tan, axit hữu cơ, rượu… từ nguyên liệu và sản phẩm rơi vãi.

Ngoài nước thải ra từ khu vực sản xuất, một nguồn ô nhiễm khác đó là nước thải sinh hoạt thải ra từ nhà vệ sinh, nhà bếp phục vụ cán bộ công nhân viên. Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các thành phần ô nhiễm là BOD, SS, N, P, vi sinh vật với có mức độ ô nhiễm trung bình. Nước thải này nếu không được xử lý hợp lý cũng gây ra những tác động xấu đến môi trường và con người.

Một nguồn khác đó là nước mưa chảy tràn. Nước mưa chảy tràn có thể cuốn theo chất thải trong quá trình sản xuất khác như cặn dầu, đất cát, rác thải… Nguồn nước này có thể được coi là nguồn nước quy ước sạch và cho phép xả trực tiếp vào nguồn thải sau xử lý

Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp WWT Chuyên dụng cho nước thải công nghiệp Organica là sự pha trộn tối ưu các vi khuẩn, chất dinh dưỡng và các chất kích thích tăng trưởng với hệ thống giải phóng oxy độc đáo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leave a Comment

You must be logged in to post a comment.


X