Mua Vi Sinh Xử Lý Nước Thải Ở Đâu?

Mua Vi Sinh Xử Lý Nước Thải Ở Đâu?

Mua Vi Sinh Xử Lý Nước Thải Ở Đâu?

Vi sinh nước thải ngày càng được ưa chuộng vì được chọn lọc kỹ càng, hiệu quả cao và dễ vận chuyển, sử dụng. Giá thành của vi sinh cũng không phải mắc so với bùn.

Vi sinh trên thị trường có hai dòng chủ yếu là vi sinh nhập khẩu và vi sinh được sản xuất tại Việt Nam. Mỗi dòng sẽ có các vi sinh hiếu khí, kỵ khí, tùy nghi hoặc kết hợp cả ba tùy theo hãng sản xuất. Bài viết bàn về dòng vi sinh nhập khẩu.

1. Mua vi sinh xử lý nước thải loại hiếu khí

Như tên gọi, vi sinh xử lý nước thải hiếu khí chứa các vi sinh vật hiếu khí. Các bé vi sinh được tổng hợp từ các quần thể vi sinh trong tự nhiên. Sau đó được phân lập và nuôi cấy, được cho vào trạng thái ngủ đông rồi cấy vào trong chất nền.

Tùy vào chất nền dạng nước hay bột mà sản phẩm vi sinh xử lý nước thải sẽ ở dạng nước hay dạng bột.

Vi sinh hiếu khí WWT được sản xuất bởi Organica đã chứng minh được hiệu quả khi xử lý nước thải ô nhiễm nặng như giấy, cao su … Bạn có thể check thông tin các công ty bán WWT tại đây

2. Mua vi sinh xử lý nước thải loại kỵ khí.

Xử lý kỵ khí vốn cần nhiều thời gian. Xử lý kỵ khí hiệu quả khi sản xuất được nhiều khí hơn và xử lý chất thải nhanh hơn.

Vi sinh kỵ khí ADT được sản xuất bởi Organica được sử dụng trong nhà máy thực phẩm, nhà máy bia … Bạn có thể check thông tin các công ty bán ADT tại đây

3. Mua vi sinh xử lý nước thải chứa Amonia, Nitơ vượt ngưỡng.

Việc xử lý Amonia, Nitơ phụ thuộc vào tính ưu việt của vi sinh và cả trang thiết bị của hệ thống.

Quá trình nitrate hóa ammonia diễn ra theo 2 bước liên quan đến 2 loại vi sinh vật tự dưỡng NitrosomonasNitrobacter.

Bước 1: NH3 được chuyển thành NO2 được thực hiện bởi Nitrosomonas.

Bước 2: NO2 được chuyển thành nitrate NO3 được thực hiện bởi loài Nitrobacter. Trong bể anoxic, quá trình khử NO3 sẽ diễn ra theo phản ứng Bể sinh học hiếu khí có chứa vi sinh vật với nhiệm vụ chuyển hóa các chất hữu cơ trong nước thải dưới dạng thức ăn thành các hợp chất đơn giản hơn và vô hại với môi trường.

Để xử lý Amonia hiệu quả cần lưu ý:

  1. Mua vi sinh xử lý nước thải hiệu quả
  2. Đảm bảo BOD được xử lý trước (Ammonia Reducer ưu việt hơn các sản phẩm khác ở chỗ giảm Amonia ngay cả khi BOD cao)
  3. Đảm bảo hệ thống sục khí hoạt động hiệu quả

Bạn có thể check thông tin các công ty bán vi sinh xử lý Amonia, Nitơ tại đây


Xem thêm:

Có thể xử lý Amonia xuống 2.9mg/lít?

Giảm Amonia trong nước thải, ao nuôi trồng thủy sản

leave a Comment

You must be logged in to post a comment.


X