Khử Amoniac là điều cần thiết vì khi chất thải hữu cơ bị phân hủy, nó có thể tạo ra amoniac, một chất độc hại và có mùi hôi khó chịu. Các nguồn gây ra amoniac như nước thải thực phẩm, chất thải của tôm cá, thức ăn dư thừa và hoạt động của con người. Những chất thải vốn chứa nhiều nitơ này khi bị phân hủy thì nitơ sẽ chuyển thành amoniac.

Nhưng, nếu quá trình phân hủy mà không có nitơ, thì không có amoniac, thì quá trình khử Amoniac bằng vi khuẩn Bacillus đã phát huy tác dụng.

Xem thêm: Có thể xử lý Amonia trong nước thải sinh hoạt từ 13mg/l xuống dưới 3mg/l?

Bacillus khử Amoniac như thế nào?

Tất cả các sinh vật sống cần một nguồn nitơ để hỗ trợ sự sống, bao gồm cả vi khuẩn Bacillus. Các chủng Bacillus có thể sử dụng nitơ trong amoniac để phát triển tế bào mới. Để có được nitơ, vi khuẩn Bacillus sử dụng amoniac có sẵn và loại bỏ nó khỏi môi trường. Không có amoniac, không có mùi hôi.

Trong các sản phẩm men vi sinh xử lý nước thải, các nhà sản xuất đặc biệt chọn các chủng vi khuẩn Bacillus có khả năng sử dụng amoniac cao. Càng nhiều amonia được sử dụng bởi Bacillus có nghĩa là ít ô nhiễm và mùi hôi hơn. Tại Organica, một nghiên cứu đã được thực hiện để đo lường sự phát triển của vi khuẩn Bacillus trong môi trường có chứa amoniac. So với khi không có amoniac, khi amoniac có mặt, vi khuẩn phát triển nhiều hơn, cho thấy Bacillus có thể sử dụng nitơ trong amoniac để hỗ trợ tăng trưởng.

khử amoniac bằng vi sinh; khử amoniac

Chọn sản phẩm chứa vi khuẩn Bacillus để xử lý Amoniac ra sao?

Khi chọn một sản phẩm có vi khuẩn Bacillus, bạn cũng nên nhớ rằng không phải tất cả Bacillus đều có thể khử amoniac ở cùng một tỷ lệ. Các chủng bacillus trong Ammonia Reducer của Organica đã được tổng hợp bởi các nhà sinh vật học Anh Quốc và chứng tỏ hiệu quả trong quá trình xử lý Amoniac.

Xem thêm: Sản phẩm vi sinh Ammonia Reducer

Leave a Reply

Vui lòng không copy...