Chọn men vi sinh xử lý nước thải thực phẩm hiệu quả

Nước thải thực phẩm chứa nhiều thành phần hữu cơ rất tốt cho quá trình nuôi cấy và vận hành vi sinh. Tuy nhiên, thành phần dầu mỡ quá nhiều trong nước thải lại khiến vi sinh khó phát triển sinh khối và thường bị sốc nổi bọt. Vì vậy cần chọn vi sinh phù hợp để xử lý nước thải thực phẩm. 

xử lý nước thải thực phẩm
Bùn nổi trên mặt bể kỵ khí do hàm lượng dầu mỡ cao.

Công nghệ xử lý nước thải thực phẩm hiện nay

Bể tách dầu – Bể điều hòa – Bể kỵ khí – Bể Hiếu khí – Bể lắng – Bể khử trùng – Nguồn tiếp nhận.

Quá nhiều dầu mỡ chất béo qua bể kỵ khí tạo lớp bùn dày nổi trên bề mặt. Từ đó bùn trong bể kỵ khí sẽ giảm dần và hiệu suất xử lý cũng giảm theo. Bể hiếu khí nếu có dầu mỡ chất béo nhiều làm giảm khả năng hòa tan Oxy trong nước, tạo lớp váng bọt nổi dày khó tan trên mặt bể. Nước đầu ra luôn đục và chứa nhiều chất rắn lơ lửng. Nhiều trường hợp hệ thống bị phát triển vi khuẩn sợi, bùn khó lắng. 

Chọn vi sinh như thế nào?

vi sinh xử lý nước thải thực phẩm
Mẫu nước thải Flash lấy từ một bể hiếu khí nhiễm dầu mỡ

Đối với tính chất nước thải thực phẩm như trên, chúng ta nên chọn các dòng men vi sinh có khả năng phân hủy được các hợp chất béo. Các vi sinh khi vào môi trường sẽ tiết ra các Enzyme sau:

1. Protease: Giúp chuyển hóa các protein, polypeptit thành các axit amin.

2. Cellulase: Có khả năng phân giải Cellulose.

3. Amylase: Có khả năng thủy phân tinh bột, nhóm polysaccharide

4. Lipase: Đóng vai trò quan trọng trong hệ thống xử lý nước thải thực phẩm. Giúp cắt mạch chất béo thành các chất đơn giản. Từ đó các vi sinh dễ dàng hấp thụ và phân giải chúng thành CO2 và H2O. 

 

 

 

Vi sinh nào có thể tạo ra ezyme phân huỷ chất béo?

Theo kinh nghiệm của Flash thì việc bổ sung vi sinh xử lý nước thải thực phẩm CONTROL của hãng Proventus Bioscience Canada theo liều lượng từ 5-10gr/m3/lần là phù hợp. Hệ thống xử lý 300m3/ngày bổ sung lượng ban đầu để nuôi cấy khoảng 7-9kg vi sinh CONTROL. Sau đó bổ sung duy trì từ 1-2gr/m3, mỗi tháng bổ sung 1-2 lần để ổn định mật độ vi sinh.

xử lý nước thải Thực phẩm
Vi sinh xử lý nước thải thực phẩm Control từ hãng Proventus – Canada

Việc nuôi cấy bằng vi sinh CONTROL được ưu điểm là không cần bổ sung bùn hoạt tính ban đầu giúp giảm chi phí. Thời gian để vi sinh tăng sinh khối từ 7-10 ngày, sau đó chúng sẽ duy trì phát triển nếu điều kiện ổn định.

Leave a Reply

Vui lòng không copy...