Bùn đáy ao độc hại cho tôm hơn ta biết

Bùn đáy làm giảm oxy

Trong ao nuôi thủy sản, tốc độ tiêu thụ oxy của bùn tăng lên trong giai đoạn tăng trưởng vì đầu vào của chất hữu cơ tăng. Khi lượng thức ăn tăng, nhu cầu oxy cao hơn ở bề mặt bùn. Chất thải tích lũy ở ao tôm sẽ làm tăng nhu cầu oxy. Đồng thời, bùn làm suy giảm oxy ở đáy khiến tôm bị căng thẳng và dễ mắc bệnh. Để tránh những điều kiện bất lợi này, bùn đáy ao phải được thải bỏ trong một khoảng thời gian nhất định.

Bùn đáy tạo ra khí độc hydro sunfua

Bùn đáy ao tích tụ nhiều không chỉ làm giảm oxy mà còn tạo ra môi trường yếm khí. Môi trường này sinh ra các khí độc như hydro sunfua. Các khí có hại được tạo ra từ chất thải ao có thể ảnh hưởng đến sự thèm ăn của tôm. Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn cũng tăng và dẫn đến suy giảm chất lượng nước. Khi khí độc như amoni và sulfide tăng, tôm sẽ chậm lớn, dễ bị bệnh hoặc chết. 

bùn đáy ao

Bùn đáy ảnh hưởng tới chất lượng nước

Nếu không được thải bỏ thường xuyên, bùn đáy sẽ làm ô nhiễm nước ao và gây bệnh cho tôm.

Xem thêm: Cách xử lý nước trước khi thả tôm

Bùn đáy ảnh hưởng đến quang hợp

Chất thải ao chứa nhiều hạt rắn lơ lửng làm đục nước. Độ đục trong nước làm giảm sự xâm nhập ánh sáng, do đó làm giảm hoạt động quang hợp và mức oxy hòa tan gây ra căng thẳng cho các sinh vật dưới nước đặc biệt là động vật sống ở đáy. Sự hiện diện của nitơ và phốt pho với số lượng lớn góp phần vào hiện tượng phú dưỡng trong ao.

Xem thêm: Ba loại vi sinh xử lý nước ao tôm

 

Leave a Reply

Vui lòng không copy...