Bể hiếu khí nổi bọt trong hệ thống nước thải chế biến bột cá 

Thông tin ban đầu

Hệ thống xử lý nước thải bột cá 250m3/ngày đang vận hành ổn định. Bỗng dưng mấy ngày nay bể vi sinh có sự cố, càng ngày bể hiếu khí càng nổi bọt dày khó tan. Lúc đầu chỉ khoảng 1/3 diện tích bề mặt, sau vài ngày đã nổi đầy bề mặt. Tạo thành lớp bọt nhầy, khó tan, bùn lắng chậm và nước đầu ra đục. 

bọt nổi ở bể hiếu khí

Hình 1. Bọt nổi nhiều trên bề mặt bể

Mọi chuyện chuyển biến rất nhanh, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có thể do quá trình triết tách dầu cá làm lượng dầu mỡ trong nước thải tăng cao gây sốc vi sinh. 

bọt nổi ở bể gom tách dầu

Hình 2. Bể gom tách dầu

Hiện tại đã lấy mẫu test COD đầu vào và sau bể kỵ khí để xem COD có quá tải so với khả năng xử lý của bể sinh học hiếu khí. Mẫu nước thải trong bể hiếu khí cũng được đem về phòng Lab để kiểm tra vi sinh. Kết quả trong mẫu nước còn rất ít vi sinh, chỉ thấy vài con khi soi bằng kính hiển vi. 

Dự đoán nguyên nhân

Như vậy nhiều khả năng vi sinh trong bể hiếu khí đã bị sự cố và chết khá nhiều. Dẫn đến không có khả năng phân hủy Protein trong nước thải. Khi đó Protein sẽ được thủy phân tạo ra dịch vàng, khả năng tạo bọt và nhũ tương như mẫu trong bể hiếu khí. Có thể nguyên nhân chính là vi sinh đã giảm nên việc tạo Enzyme phân hủy protein cũng mất đi làm cho quá trình tạo bọt và nhũ tương xuất hiện. 

bọt nổi ở bể hiếu khí

HÌnh 3. Mẫu nước trong bể hiếu khí

Khoảng 3 ngày nữa khi có kết quả test COD thì nguyên nhân sẽ được tìm ra. Khi đó phương án cụ thể sẽ được đề ra để phục hồi hệ thống. Còn trong thời gian này thì việc giảm tải lượng đầu vào là ưu tiên.

Dự tính sẽ sử dụng men vi sinh xử lý nước thải thủy sản CONTROL của hãng Proventus Bioscience Canada để nuôi cấy lại. 

Xem thêm: 

Màu sắc của bọt và nước nói gì về hệ thống?

Gọi tên 4 loại bọt nổi nhiều ở bể aerotank

Leave a Reply

Vui lòng không copy...