Category: Công Nghệ Vi Sinh

Xử lý sơ cấp nước thải thủy sản: Quá trình Lắng

Quá trình lắng tách chất rắn ra khỏi nước nhờ trọng lực lắng các hạt nặng xuống đáy bể. Quá trình lắng được sử dụng rộng rãi trong xử lý sơ cấp nước thải thủy sản. Tùy thuộc vào tính chất của chất rắn có trong nước thải, có thể tiến hành quá trình lắng rời rạc, lắng keo tụ hoặc lắng khu vực. Mỗi trường hợp có đặc điểm khác nhau

Quá trình lắng rời rạc

Sự lắng rời rạc xảy ra khi nước thải tương đối loãng và các hạt không tương tác. Một sơ đồ nguyên lý của quá trình lắng rời rạc được thể hiện trong Hình 2.2.

Tính toán có thể được thực hiện trên tốc độ lắng của các hạt riêng lẻ. Trong bể lắng, quá trình lắng xảy ra khi vận tốc ngang của hạt đi vào lưu vực nhỏ hơn vận tốc dọc trong bể. Chiều dài của bể lắng và thời gian giam giữ có thể được tính toán để các hạt có vận tốc lắng đặc biệt sẽ lắng xuống đáy bể.

Quá trình lắng keo tụ

Đối với lắng keo tụ, sự hình thành các hạt lớn hơn do sự kết hợp phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như bản chất của các hạt và tốc độ kết hợp. 

Xử lý sơ cấp nước thải thủy sản

Quá trình lắng khu vực trong xử lý sơ cấp nước thải thủy sản

Khu vực lắng xảy ra khi các hạt không giải quyết độc lập. Trong trường hợp này, nước thải ban đầu đồng nhất về nồng độ chất rắn và lắng trong khu vực. Các vùng nước thải và đầm nén được làm rõ sẽ tăng kích thước trong khi các vùng trung gian khác cuối cùng sẽ biến mất.

Lựa chọn tốc độ tải bề mặt như thế nào?

Lựa chọn tốc độ tải bề mặt phụ thuộc vào loại chất lơ lửng cần loại bỏ. Tốc độ tràn thiết kế phải đủ thấp để đảm bảo đạt hiệu suất cả khi tốc độ dòng chảy đạt đỉnh.

Trong trường hợp các bể lắng nhỏ hoặc sơ cấp, bùn có thể được loại bỏ bằng các đường ống đục lỗ được đặt ở dưới cùng của bể lắng. Các ống phải được đặt cách đều đặn, phải có đường kính đủ rộng để có thể dễ dàng vệ sinh trong trường hợp bị tắc. Vận tốc dòng chảy cũng phải đủ cao để ngăn chặn sự lắng đọng. Lưu lượng trong các ống riêng lẻ có thể được điều chỉnh bằng van. Cấu hình này được sử dụng tốt nhất sau khi sàng lọc và cũng được tìm thấy trong các bể xử lý sinh học để loại bỏ bùn.


Xem thêm:

Tác động của nước thải thủy sản đến môi trường
Phương pháp sinh học trong quá trình XLNT
5 giai đoạn vi khuẩn tồn tại trong bể hiếu khí
5 thiên tài xử lý chất thải
Xử lý nước thải mía đường bằng vi sinh
Ly nhựa có hại như thế nào?
3 cân nhắc khi xử lý nước thải nhà hàng – khách sạn
Vi sinh Organica tại Vietwater 2018

BOD, COD, TOC, FOG Trong Nước Thải Thủy Sản

Mức độ ô nhiễm hữu cơ của nước thải thủy sản được thể hiện qua 4 yếu tố: 

 • BOD5 là nhu cầu oxy sinh hóa năm ngày
 • COD là nhu cầu oxy hóa học
 • TSS là tổng chất rắn lơ lửng
 • FOG là chất béo, dầu và mỡ.

Một nghiên cứu cho thấy nước thải từ sản xuất cá đáy có BOD5 200 – 1000 mg/L, COD 400 – 2000 mg/L, TSS 100 – 800 mg/L và FOG 40 – 300 mg/L. Nước thải từ sản xuất bột cá có BOD5 là 100 – 24.000 mg/L, COD 150 – 42.000 mg/L, TSS 70 – 20.000 mg/L và FOG là 20 – 5000 mg/L còn cá ngừ có BOD5 là 700 mg/L, COD là 1600 mg/L.

Nước thải thủy sản đôi khi có chứa nồng độ clorua cao từ nước chế biến và dung dịch nước muối, và nitơ hữu cơ lên ​​đến 300 mg/L.

che-bien-thuy-san

BOD: Nhu cầu oxy sinh hóa trong nước thải thủy sản

Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) ước tính mức độ ô nhiễm bằng cách đo oxy cần thiết cho quá trình oxy hóa chất hữu cơ của vi sinh vật chuyển hóa hiếu khí. Trong nước thải chế biến hải sản, nhu cầu oxy này bắt nguồn chủ yếu từ hai nguồn. Một là các hợp chất carbonate được sử dụng làm chất nền bởi các vi sinh vật hiếu khí; nguồn khác là các hợp chất chứa nitơ thường có trong các chất thải chế biến hải sản, như protein, peptide và các amin dễ bay hơi. Các xét nghiệm BOD tiêu chuẩn được tiến hành trong thời gian ủ 5 ngày để xác định nồng độ BOD5.

BOD5 trong nước thải thủy sản có thể rất cao. Dữ liệu cho thấy từ một đến 72,5 kg BOD5 được tạo ra trên mỗi tấn sản phẩm. Quy trình phi lê cá trắng thường tạo ra 12,5 – 37,5 kg BOD5 trên mỗi tấn sản phẩm. BOD được tạo ra chủ yếu từ quá trình giết mổ và làm sạch nói chung. Còn nitơ có nguồn gốc chủ yếu từ máu trong dòng nước thải.

COD: Nhu cầu oxy hóa học 

be-lang-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-thuy-san

bể lắng một hệ thống xử lý nước thải thủy sản

Một cách khác để đo hàm lượng hữu cơ của nước thải là nhu cầu oxy hóa học (COD), một thông số ô nhiễm quan trọng trong ngành thủy sản. Phương pháp này thuận tiện hơn BOD5 vì chỉ cần khoảng 3 giờ để xác định so với 5 ngày để xác định BOD5. Phân tích COD bằng phương pháp dichromate thường được sử dụng để kiểm soát và liên tục giám sát các hệ thống xử lý nước thải thủy sản.

Do số lượng các hợp chất có thể bị oxy hóa hóa học nhiều hơn các hợp chất có thể bị phân hủy về mặt sinh học, COD của nước thải thường cao hơn BOD5. Do đó, có mối tương quan giữa BOD5 và COD nên từ phân tích COD, ta có thể ước tính BOD5 của nước thải.

Tùy thuộc vào các loại chế biến hải sản, COD của nước thải có thể dao động từ 150 đến khoảng 42.000 mg/L. Một nghiên cứu đã kiểm tra một nhà máy chế biến cá ngừ và sản phẩm phụ trong năm ngày và quan sát thấy rằng COD trung bình hàng ngày dao động từ 1300 – 3250 mg/L.

TOC: Tổng lượng cacbon hữu cơ

Một cách khác để ước tính hàm lượng hữu cơ là phương pháp tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC), dựa trên sự đốt cháy chất hữu cơ thành carbon dioxide và nước trong máy phân tích TOC. Sau khi tách nước, khí đốt được đưa qua máy phân tích hồng ngoại và phản ứng được ghi lại. Máy phân tích TOC đang được chấp nhận trong một số ứng dụng cụ thể vì thử nghiệm có thể được hoàn thành trong vài phút, với điều kiện là có sự tương quan với BOD5 hoặc COD. Một lợi thế nữa của thử nghiệm TOC là máy phân tích có thể được gắn trong nhà máy để kiểm soát quy trình trực tuyến. Do chi phí thiết bị tương đối cao, phương pháp này không được sử dụng rộng rãi.

FOG: Chất béo, dầu và mỡ

nuoc-thai-thuy-san

Bể aerotank một nhà máy chế biến thủy sản bị nổi bọt do dầu mỡ

Chất béo, dầu và mỡ (FOG) là một thông số quan trọng khác của nước thải thủy sản.FOG của nước thải chế biến hải sản thay đổi từ 0 đến khoảng 17.000 mg / L, tùy thuộc vào hải sản được chế biến và hoạt động được thực hiện.

Nên loại bỏ FOG khỏi nước thải thủy sản vì nó thường nổi trên bề mặt nước và ảnh hưởng đến việc truyền oxy vào nước và làm mất thẩm mỹ. FOG cũng có thể bám vào ống dẫn nước thải và giảm công suất của chúng trong thời gian dài. Ngoài ra, FOG nhiều làm ức chế vi sinh sinh sôi và họat động, làm ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu ra. 

Bằng cách bổ sung đều đặn vi sinh xử lý dầu mỡ GTT, dầu mỡ được hóa lỏng và xử lý để đảm bảo quy trình xử lý nước thải thủy sản vận hành trơn tru hơn.


Xem thêm:

Tác động của nước thải thủy sản đến môi trường
Phương pháp sinh học trong quá trình XLNT
5 giai đoạn vi khuẩn tồn tại trong bể hiếu khí
5 thiên tài xử lý chất thải
Xử lý nước thải mía đường bằng vi sinh
Ly nhựa có hại như thế nào?
3 cân nhắc khi xử lý nước thải nhà hàng – khách sạn
Vi sinh Organica tại Vietwater 2018

4 Thông Số Hóa Lý Của Nước Thải Chế Biến Thủy Sản

Nước thải chế biến thủy sản đặc trưng bởi các thông số hóa lý, hàm lượng chất hữu cơ, nitơ và phốt pho. Các thông số ô nhiễm quan trọng của nước thải chế biến thủy sản là nhu cầu oxy sinh hóa trong năm ngày (BOD5), nhu cầu oxy hóa học (COD), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), chất béo, dầu mỡ (FOG) và sử dụng nước. Như trong hầu hết các chất thải công nghiệp, các chất gây ô nhiễm có trong chất thải chế biến hải sản là một hỗn hợp không xác định của các chất, chủ yếu là hữu cơ trong tự nhiên. Bài viết trình bày về 4 thông số hóa lý của nước thải chế biến thủy sản.

1. pH

Độ pH là một trong những thông số quan trọng vì thể hiện mức độ ô nhiễm của nước thải chế biến thủy sản. Để xử lý sinh học, cũng cần phải điều chỉnh pH. pH thải từ các nhà máy chế biến hải sản thường gần với trung tính. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy độ pH trung bình của nước thải từ các ngành chế biến cua xanh là 7,63, với độ lệch chuẩn là 0,54; đối với cá không thuộc vùng Alaska là khoảng 6,89 với độ lệch chuẩn là 0,69. Độ pH thường phản ánh sự phân hủy của chất đạm và phát thải các hợp chất amoniac.

ph-trong-nuoc-thai-che-bien-thuy-san

2. Hàm lượng chất rắn

Hàm lượng chất rắn trong nước thải chế biến thủy sản có thể được chia thành chất rắn hòa tan và chất rắn lơ lửng. Chất rắn lơ lửng là mối quan tâm chính vì nhiều lý do. Các chất rắn này lắng xuống nguồn nước tiếp nhận sẽ ảnh hưởng đến hệ thực vật sống ở đáy và chuỗi thức ăn. Còn khi lơ lửng, chúng ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh do giảm lượng ánh sáng đi vào nước.

Các chất rắn hòa tan thường không được kiểm tra mặc dù chúng có ý nghĩa trong nước thải với mức độ ô nhiễm thấp. Chúng không chỉ phụ thuộc vào mức độ ô nhiễm mà còn phụ thuộc vào chất lượng nước cung cấp được sử dụng để xử lý. Trong một phân tích về nước thải cá phi lê, người ta thấy rằng 65% tổng chất rắn có trong nước thải đã có trong nước cấp.

mau-nuoc-thai-nha-hang-3

3. Mùi hôi

vi-sinh-khu-mui-chuong-trai-Odour-Control-PlusTrong các ngành công nghiệp chế biến thủy sản, mùi hôi là do sự phân hủy các chất hữu cơ, tạo ra các amin dễ bay hơi, diamines và đôi khi là amoniac. Mùi đặc trưng của hydro sunfua cũng có thể phát sinh. Mùi là một vấn đề rất quan trọng liên quan đến cộng đồng và nhà máy xử lý nước thải. Mặc dù tương đối vô hại, nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống chung bằng cách gây ra căng thẳng và bệnh tật.

Mùi hôi trong hệ thống nước thải chế biến thủy sản có thể bị xử lý nhờ vi sinh khử mùi Odour Control Plus của Organica UK. Odour Control Plus xử lý hiệu quả cao hơn vì các vi khuẩn trong Odour hấp thụ bào tử gây mùi, thay vì chỉ đè mùi như các sản phẩm khác.

4. Nhiệt độ

Để tránh ảnh hưởng đến chất lượng thủy sinh, phải kiểm soát nhiệt độ của vùng nước tiếp nhận. Nhiệt độ môi trường xung quanh của vùng nước tiếp nhận không được tăng quá 2 hoặc 3 độ C, nếu không nó có thể làm giảm mức oxy hòa tan. Ngoại trừ chất thải từ các quy trình nấu ăn và khử trùng trong các nhà máy đồ hộp, thủy sản không xả nước thải có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường. Do đó, nước thải từ hoạt động đóng hộp nên được làm mát trước khi thải ra môi trường. 


Xem thêm:

6 điểm khác nhau giữa men vi sinh và bùn hoạt tính
Bể hiếu khí là gì?
Bể hiếu khí bị sự cố, phải làm sao?
4 bước nuôi cấy vi sinh F33 cho nước thải sinh hoạt
Tính chất của nước thải ngành chế biến thực phẩm
4 cách loại bỏ TSS trong nước thải cao su
Quá trình sản xuất cao su tự nhiên (Phần 1/2)
Quá trình sản xuất cao su tự nhiên (Phần 2/2)
3 bước khử mùi hôi nước thải nhờ vi khuẩn và than hoạt tính ở Úc

 

Xử lý sơ cấp nước thải chế biến thủy sản: Quá trình Lọc

Trong xử lý nước thải chế biến hải sản, ta cần biết các thành phần quan trọng trong dòng chất thải. Nước thải này chứa một lượng đáng kể chất lơ lửng không hòa tan, có thể được loại bỏ khỏi dòng chất thải bằng phương pháp hóa học và vật lý. Để tối ưu, nên xử lý sơ cấp nước thải chế biến thủy sản trước khi xử lý sinh học.

Trong xử lý sơ cấp nước thải chế biến thủy sản, chất rắn phải được loại bỏ càng nhanh càng tốt. Lý do là thời gian lưu giữa việc tạo ra chất thải và loại bỏ chất rắn càng lâu thì BOD5 và COD hòa tan càng lớn. Đối với nước thải chế biến thủy sản, các quy trình xử lý chính là lọc, lắng, cân bằng dòng chảy và tuyển nổi. Các hoạt động này thường sẽ loại bỏ tới 85% tổng lượng chất rắn lơ lửng và 65% lượng BOD5 và COD có trong nước thải.

cong-doan-xu-ly-nuoc-thai-may-luoc-rac-flashct

Máy lược rác

Việc loại bỏ các chất rắn tương đối lớn (0,7 mm hoặc lớn hơn) có thể đạt được bằng cách sàng lọc. Đây là một trong những bước xử lý sơ cấp nước thải chế biến thủy sản phổ biến nhất, bởi vì nó có thể làm giảm lượng chất rắn được thải ra nhanh chóng. Thông thường, cấu hình đơn giản nhất là màn hình tĩnh chảy qua, có khoảng hở khoảng 1 mm. Đôi khi một cơ chế loại bỏ có thể được yêu cầu để giảm thiểu vấn đề tắc nghẽn trong quá trình này.

Hai phương pháp lọc được dùng trong xử lý sơ cấp nước thải chế biến thủy sản

Nói chung, hệ thống lọc tiếp tuyến và lọc trống quay là hai loại phương pháp thường được sử dụng. Các màn hình tiếp tuyến là tĩnh nhưng ít bị tắc nghẽn do đặc điểm dòng chảy của chúng. Tỷ lệ loại bỏ chất rắn có thể thay đổi từ 40 đến 75%. Lọc trống quay phức tạp hơn về mặt cơ học. Chúng bao gồm một cái trống quay dọc theo trục của nó, và nước thải chảy qua một lỗ ở một đầu. Nước thải sau khi lọc chảy ra bên ngoài trống và các chất rắn giữ lại được rửa sạch từ màn hình vào một bộ thu ở phần trên của trống bằng cách phun nước thải.

he-thong-loc-trong-xu-ly-so-cap-nuoc-thai-che-bien-thuy-san.jpg

Lưu ý khi lọc chất rắn từ nước thải chế biến thủy sản

Chất rắn từ cá hòa tan trong nước theo thời gian. Do đó, cần sàng lọc ngay lập tức các dòng chất thải. Tương tự như vậy, nên giảm thiểu các dòng chất thải cường độ cao trước khi lọc hoặc thậm chí lắng xuống, bởi vì chúng chất rắn có thể phân hủy khiến chúng khó phân tách hơn. Trong các nhà máy chế biến cá quy mô nhỏ, lọc thường được sử dụng với các bể lắng đơn giản.


Xem thêm:

BOD, COD, TOC, FOG trong nước thải thủy sản
4 thông số hóa lý của nước thải chế biến thủy sản
6 điểm khác nhau giữa men vi sinh và bùn hoạt tính
Bể hiếu khí là gì?
Bể hiếu khí bị sự cố, phải làm sao?
4 bước nuôi cấy vi sinh F33 cho nước thải sinh hoạt
Tính chất của nước thải ngành chế biến thực phẩm

Hằng ngày, các chất ô nhiễm từ sinh hoạt và sản xuất của con người vẫn đều đặn chảy vào đất bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên đất đai có thể làm sạch ô nhiễm nhờ hệ sinh thái sinh vật đa dạng, bộ rễ thực vật và các tạp chất trong đất.

1. Đất đai có thể làm sạch ô nhiễm nhờ hệ sinh thái sinh vật đa dạng

Từ bề ngoài mà xét, đất đai hầu như rất bình lặng, yên tĩnh. Thực ra trong đất luôn diễn ra những quá trình vật lí, hóa học và sinh vật học, liên tục phân giải, hợp thành, hấp thụ và giải phóng. Vì vậy đất đai hoạt động và biến đổi không ngừng. Trong đất có nhiều loài vi sinh vật sinh sống. Tuy nhỏ bé nhưng khả năng của các loài vi sinh vật rất tài giỏi. Chúng phân bố rất rộng, chủng loài nhiều, sinh sôi nảy nở nhanh, hấp thu và đào thải mạnh mẽ, vì vậy mà năng lực làm sạch môi trường của chúng rất lớn.

Các nhà khoa học thông qua thí nghiệm đã xác định được: các vi sinh vật trong phạm vi 1 km2 có thể hấp thu 30 tấn chất hữu cơ, trong đó 1/3 được chuyển hóa thành những chất hữu cơ của đất, còn lại 2/3 được phân giải thành những chất vô cơ, làm cho rễ của thực vật có thể hấp thụ được. Vi sinh vật trong đất không những có thể hấp thu và oxit hóa để phân giải các chất hữu cơ phức tạp mà còn có thể hấp thu và lợi dụng các chất vô cơ. Vì vậy chúng là đội quân chủ lực giúp đất đai có thể làm sạch ô nhiễm trong đất.

2. Đất đai có thể làm sạch ô nhiễm nhờ bộ rễ thực vật

Khi có kim loại nặng làm ô nhiễm đất, các chất làm gỉ trong đất và các tập đoàn dưới dạng từng hạt sẽ hấp thu chúng, khiến cho tính độc ở trong các kim loại giảm xuống. Sau đó bộ rễ của thực vật sẽ hấp thu những kim loại nặng này khiến cho nó biến thành các thành phần tổ hợp nên thân cây, từ đó mà dần dần xóa bỏ được tình trạng đất bị ô nhiễm kim loại nặng.

vi-sinh-vat

3. Đất đai có thể làm sạch ô nhiễm nhờ các tạp chất trong đất

Đồng thời trong đất còn chứa một số tạp chất như axit, kiềm, muối. Chúng sẽ phản ứng với các tạp chất biến thành các chất khác, làm giảm thấp những chất có độc trong môi trường.

Tuy nhiên năng lực đất làm sạch ô nhiễm cũng chỉ có hạn. Khi một lượng lớn tạp chất có độc hại thâm nhập vào đất vượt quá năng lực tiêu hủy và hấp thu của đất thì các vật ô nhiễm sẽ giữ lại tính chất hóa học vốn có của nó, lúc đó tính chất của đất sẽ phát sinh biến đổi khá lớn, thậm chí khiến cho các vi sinh vật bị tiêu diệt và cây cối bị nhiễm độc tính và chết đi.


Xem thêm:

Thủy triều đỏ là gì mà bị gọi là ô nhiễm biển
Vì sao khả năng tự làm sạch của nước là có giới hạn?
2 lý do vì sao phải dùng xăng không chì
3 thành phần chính của không khí
Sương mù quang hóa là gì?
3 bước khử mùi hôi nước thải nhờ vi khuẩn và than hoạt tính ở Úc

6 điểm khác nhau giữa men vi sinh và bùn hoạt tính

Trong các cuộc trò chuyện với khách hàng, Flash thấy mọi người hay thắc mắc sự khác nhau giữa men vi sinh và bùn hoạt tính. Hệ thống mình nên dùng men vi sinh hay bùn hoạt tính, dùng cái nào thì tốt hơn? Men vi sinh là gì, có tốn nhiều thời gian nuôi để lên bùn không, chi phí như thế nào?

Hôm nay Flash chia sẻ mọi người kinh nghiệm của chúng tôi về vấn đề này.

 1.   Khác nhau giữa men vi sinh và bùn hoạt tính về thành phần

Men vi sinh

Bùn hoạt tính

Là các chủng vi sinh tối ưu trong môi trường, được phân lập riêng thành các sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải như xử lý BOD, COD, TSS, xử lý dầu mỡ, nitơ, giảm bùn đáy… Sản phẩm đa dạng với vi sinh hiếu khí, kỵ khí và tùy nghi.Bùn hoạt tính là sản phẩm bùn dạng lỏng, sệt được lấy trực tiếp trong các bể hiếu khí hoặc kỵ khí trong các hệ thống XLNT khác hiện đang hoạt động

vi-sinh-hieu-khi

Bùn vi sinh nâu đỏ trong hệ thống XLNT sinh hoạt

 1.   Khác nhau giữa men vi sinh và bùn hoạt tính về thông tin sản phẩm

Men vi sinh

Bùn hoạt tính

Thông tin rõ ràng về các chủng vi sinh, mật độ vi khuẩn trong 1 gram, liều lượng sử dụng và công dụng như thế nào.Hầu như không có những thông tin như thế này, mọi người chỉ sử dụng theo kinh nghiệm của người khác hướng dẫn là chính.

thanh-phan-vi-sinh-WWT

Thành phần vi sinh trong men vi sinh WWT

 1. Khác nhau giữa men vi sinh và bùn hoạt tính về hiệu quả sử dụng

Men vi sinh

Bùn hoạt tính

Khi lựa chọn và áp dụng đúng chủng men vi sinh mà mình cần thì hiệu quả sử dụng rất cao, hiệu suất thường trên 90% khả năng xử lý theo thiết kế hệ thống.Tương tự men vi sinh, bùn hoạt tính cũng có những hệ thống sử dụng hiệu suất cũng tương tự.
 1. Cách thức vận chuyển của men vi sinh và bùn hoạt tính có gì khác?

Men vi sinh

Bùn hoạt tính

Hiện nay có 2 dạng chính là dạng bột và dạng lỏng.

Vận chuyển tương đối đơn giản, có thể gửi các chành xe hoặc các đơn vị chuyển phát nhanh đến mọi nơi với chi phí rất hợp lý . 

Chủ yếu được đóng trong các bao tải 50kg, khối lượng khá nặng, cồng kềnh khó vận chuyển đối với dạng sệt.

Dạng lỏng phải có xe chuyên dụng để vận chuyển với số lượng ít khoảng 3-7m3/chuyến.

mua-vi-sinh-xu-ly-nuoc-thai-o-dau

Bộ vi sinh dạng bột và lỏng để xử lý nước thải cao su

 1. Liều lượng sử dụng

Men vi sinh

Bùn hoạt tính

Chi phí rõ ràng, dựa vào công suất của hệ thống xử lý.

Liều khởi động: Sử dụng 5-10gram/m3/ngày. Khởi động từ 7-10 ngày đối với vi sinh Organica của Anh Quốc và Enviroway của Canada

Liều duy trì: Sử dụng 1-5 gram/m3/tuần.

Sử dụng chủ yếu theo kinh nghiệm người đi trước mà không có thông tin rõ ràng.

Thông thường sử dụng khoảng 10-15% dựa trên thể tích bể cần xử lý.

 

 1. Khác nhau giữa men vi sinh và bùn hoạt tính về thời gian nuôi cấy cho lên bùn  

Thực tế Flash đã trực tiếp sử dụng 2 sản phẩm trên và nhận thấy thời gian nuôi cấy cũng không khác biệt nhau nhiều. Đối với bể hiếu khí thường nuôi vi sinh từ 2-3 tuần, bể kỵ khí thì khoảng 6-8 tuần cho cả 2 loại.

Hiệu suất nuôi vi sinh từ men thông thường có thể duy trì tốt hơn bùn hoạt tính, do đó việc bổ sung vi sinh cũng sẽ tiết kiệm nhiều.

vi-sinh-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat

Nước thải sinh hoạt sau 1 tuần nuôi cấy bằng men vi sinh

 1. Lưu ý khi lựa chọn sản phẩm

Men vi sinh

Bùn hoạt tính

Nên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Sản phẩm hiện nay được tin dùng là các sản phẩm đến từ Anh, Canada, Mỹ.

Đối với bùn hiếu khí nên chọn loại bùn có màu nâu đỏ, bông bùn to, lắng nhanh…

Đối với bùn kỵ khí nên chọn bùn có màu đen, hạt tròn, to…


Xem thêm:

Bể hiếu khí là gì?
Bể hiếu khí bị sự cố, phải làm sao?
4 bước nuôi cấy vi sinh F33 cho nước thải sinh hoạt
Tính chất của nước thải ngành chế biến thực phẩm
4 cách loại bỏ TSS trong nước thải cao su
Quá trình sản xuất cao su tự nhiên (Phần 1/2)
Quá trình sản xuất cao su tự nhiên (Phần 2/2)
3 bước khử mùi hôi nước thải nhờ vi khuẩn và than hoạt tính ở Úc

Thủy triều đỏ là gì mà bị gọi là ô nhiễm biển?

Tháng 6 năm 1957 trên biển ả Rập, một tàu chở hàng của Liên Xô đang đi về phía trước, đột nhiên rung chuyển giống như tàu đụng phải một vật lớn gì đó. Thuyền trưởng lập tức chạy lên phía mũi tàu xem xét. Điều làm cho anh ta ngạc nhiên là nước biển vốn màu xanh biến thành màu đỏ nâu, trong đó có rất nhiều vật loá lên màu ánh bạc. Không biết bắt đầu từ khi nào con tàu đã đi vào trong một đám cá chết dày đặc. Nước biển ở đây là hình thành thủy triều đỏ đáng sợ.

1. Hiện tượng phú dưỡng của nước biển

Các nhà khoa học cho rằng, nguyên nhân chủ yếu phát sinh ra thủy triều đỏ là nước biển bị ô nhiễm. Mọi người đều biết, khi các chất độc lẫn vào nước biển sẽ gây ô nhiễm môi trường, gây tổn thương và giết hại các loài động, thực vật sống dưới biển. Nhưng trong nước thải đổ ra biển thực ra không phải tất cả đều là những chất độc hại mà trong đó có một số chất dinh dưỡng như nitơ, phôtpho, cacbon, v.v… rất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển cho các loài thực vật.

thuy-trieu-do

Nếu những chất dinh dưỡng này quá giàu sẽ đưa lại nhiều phiền phức. Khi gặp môi trường thích hợp như mưa lớn khiến cho độ mặn nước biển giảm thấp, nhiệt độ nước thuận lợi, không có gió thổi, cộng thêm một lượng lớn nước ô nhiễm công nghiệp và nước sinh hoạt đổ vào biển thì các chất muối dinh dưỡng trong nước biển như phôtpho, nitơ, v.v… và các nguyên tố vi lượng như sắt, măngan và một số chất hữu cơ tăng lên nhanh chóng, lúc đó sẽ xuất hiện hiện tượng nước biển phú dưỡng.

2. Phú dưỡng của nước biển làm các sinh vật thủy triều đỏ phát triển mạnh

Các chất dinh dưỡng quá nhiều khiến cho các loài tảo và các trùng lông mao phát triển nhanh chóng. Một tế bào trùng lông mao sau 25 lần phân chia sẽ sản sinh ra khoảng 33 triệu con trùng khác. Trong một giọt nước có thể nuôi 6.000 con. Cứ như thế, các sinh vật “thủy triều đỏ” sẽ sinh sôi bột phát. Sau khi một lượng lớn sinh vật “thủy triều đỏ” chết đi sẽ nhuộm đỏ cả một vùng biển. Trước khi xảy ra “triều đỏ” cá thường chết hàng loạt. Đó là vì sau khi các sinh vật phù du chết với một lượng lớn đã phân giải và tiêu hao rất nhiều oxi hoà tan trong nước biển. Khi oxi giảm thấp làm cho cá, tôm, ốc chết ngạt.

Image result for triều đỏ

3. Tác hại của các sinh vật thủy triều đỏ

Ngoài ra, một số sinh vật của “thủy triều đỏ” như trùng lông mao sẽ phóng ra nhiều chất độc trong nước làm cho cá và các loài sinh vật khác ngộ độc, cuối cùng bị chết. Thực nghiệm của các nhà khoa học chứng tỏ: các chất độc của trùng lông mao xuất hiện trong “thủy triều đỏ” rất dễ tích tụ trong cơ thể cua và ốc. Khi con người ăn phải những loài vật đã tích tụ nhiều chất độc đó rất dễ bị ngộ độc. Điều đáng sợ là những sinh vật bị thủy triều đỏ ô nhiễm chứa nhiều độc tố, trong đó có những loài độc tố độc hơn 80 lần so với nọc độc rắn đeo kính. Con người ăn nhầm phải thực phẩm hải sản đó, nhẹ thì nôn oẹ, đau bụng nặng thì sẽ tử vong.

Các sinh vật của “triều đỏ” sau khi tiêu hao hết oxi tan trong nước biển, biển sẽ mất đi khả năng tự làm sạch cục bộ. Lúc đó nếu tiếp tục thải các chất ô nhiễm ra biển sẽ khiến cho khu vực biển đó ô nhiễm càng nặng hơn. Cứ thế tuần hoàn tăng lên cuối cùng sẽ phá hoại tài nguyên sinh vật biển. Vì vậy có thể thấy “triều đỏ” cũng là một kiểu ô nhiễm môi trường biển rất nghiêm trọng.

Related image


Xem thêm:

Vì sao khả năng tự làm sạch của nước là có giới hạn?
2 lý do vì sao phải dùng xăng không chì
3 thành phần chính của không khí
Sương mù quang hóa là gì?
3 bước khử mùi hôi nước thải nhờ vi khuẩn và than hoạt tính ở Úc

Mưa Axit

Nước mưa nói chung là trung tính, nhưng cũng có loại nước mưa thể hiện tính axit. Khi nước mưa vương vào mắt khiến ta cảm thấy đau nhức, rơi lên vai thì giống như kiến cắn, đó là mưa axit. Thông thường người ta dùng độ pH để biểu thị độ axit. Độ pH càng nhỏ thì tính axit càng mạnh. Độ pH của mưa axit nhỏ hơn 5,6.

Vì sao có mưa axit? Axit của nước mưa từ đâu đến?

Mưa axit là sản phẩm của ô nhiễm không khí. Con người trong sản xuất và hoạt động do phải đốt nhiều than và dầu mỏ nên sinh ra khí CO2 và khí oxit nitơ, thải vào trong không khí. Dưới tác dụng của ánh nắng Mặt Trời, hơi nước và bụi cùng chúng phát sinh hàng loạt phản ứng hóa học, sinh ra axit sunfuric, axit nitric và các giọt muối của axit, chúng bay lơ lửng trong không trung sau đó cùng với mưa hoặc tuyết rơi xuống hình thành mưa axit.

Ảnh hưởng của mưa axit đến tự nhiên

Vì loại mưa này ảnh hưởng rất lớn đến rừng, đồng ruộng, hồ nuôi cá, các công trình kiến trúc và sức khỏe con người cho nên nó được mọi người thừa nhận là vấn đề ô nhiễm môi trường có tính toàn cầu. Chúng cũng đưa đến những tai họa rất lớn. Bình thường mưa axit làm cho nước hồ biến thành axit loãng, chất lượng nước xấu đi, sinh vật phù du và cá trong hồ chết dần. Ví dụ, trong số 5.000 hồ ở miền nam Na Uy do ảnh hưởng của mưa này mà có 1.750 loài cá và tôm bị mất dần. Loại mưa này làm lá cây trong rừng héo đi, thành phần dinh dưỡng của đất giảm kém, cây lớn chậm, thậm chí khô héo mà chết.

cay-chet-do-mua-axit

Vùng Pafalya của Đức có 12.000 mẫu rừng, trong đó có 1/4 diện tích rừng bị loại mưa này hủy diệt. Ở Ba Lan có 24 vạn ha rừng cây lá kim bị mưa làm cho khô héo. Mưa axit thấm vào đất sẽ làm giảm độ phì của đất, phá hoại kết cấu thổ nhưỡng, làm giảm khả năng tác dụng quang hợp và kháng bệnh của cây trồng, khiến cho sản lượng nông nghiệp giảm sút.

Ảnh hưởng của mưa axit đến kiến trúc

Loại mưa này còn xâm thực các công trình kiến trúc, nghiêm trọng hơn là phá hoại các di vật và di tích lịch sử. Những tấm phù điêu bằng đá bạch ngọc ở Cố cung, miếu Thần Nông Trung Quốc được xây dựng bằng đá cẩm thạch là những công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới đều bị mưa axit xâm thực mà gây ra những vết rạn đen

Các chất gây loại mưa này có lúc còn bay từ nơi khác tới. Ví dụ, mưa axit ở Canađa đến từ nước Mỹ. Mưa axit ở Trung Quốc ảnh hưởng đến Nhật Bản và Hàn Quốc.


Xem thêm:

 

Vì Sao Khả Năng Tự Làm Sạch của nước Là Có Hạn?

Sau khi chất ô nhiễm xâm nhập vào nước, thông qua hàng loạt tác dụng về vật lí, hoá học, sinh vật nồng độ ô nhiễm sẽ dần dần giảm xuống. Sau một thời gian, nước có thể khôi phục trở lại trạng thái không bị ô nhiễm ban đầu. Cơ chế tự điều tiết, làm sạch này chính là khả năng tự làm sạch của nước.

1. Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng nước tự làm sạch

Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của nước có rất nhiều. Đó là địa hình và điều kiện thuỷ văn của dòng sông, ao hồ, hải dương, v.v…; chủng loại và số lượng vi sinh vật trong nước; nhiệt độ nước và tình hình oxi trong nước; tính chất và nồng độ của chất ô nhiễm.

2. Các quá trình tự làm sạch của nước 

Cơ chế tự làm sạch của nước bao gồm các quá trình vật lí như: trầm tích, làm loãng hoà tan, v.v…, các quá trình hoá học và lí hoá như oxi hoá hoàn nguyên, hoá hợp phân giải, hấp thụ tích tụ, v.v… và các quá trình sinh hoá. Các quá trình đồng thời phát sinh, đan xen nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. Nói chung các quá trình vật lí và sinh vật học chiếm vị trí chủ yếu trong khả năng tự làm sạch của nước.

mat-ri-duong

Anh kỹ sư môi trường đang bổ sung vi sinh và chất dinh dưỡng cho hệ thống XLNT

3. Vì sao nói khả năng tự làm sạch của nước là có hạn?

Khả năng tự làm sạch của nước là có hạn. Khi lượng chất ô nhiễm vượt quá năng lực tự làm sạch của nước thì nước sẽ trở thành có hại cho sức khoẻ con người hoặc phá hoại môi trường sinh thái, gọi là nước ô nhiễm. Tình hình ô nhiễm nước của Việt Nam khá nghiêm trọng. Nguyên nhân gây ra ô nhiễm chủ yếu là nước bẩn của đô thị và các khu công nghiệp thải ra, trong đó nước thải công nghiệp là chính.

Đối với trường hợp nước đã bị ô nhiễm, xử lý ô nhiễm bằng vi sinh mầm là điều cần thiết. Các chủng vi sinh chủ yếu ứng dụng trong xử lý nước thải là vi sinh hiếu khí WWT và vi sinh tùy nghi Envirozyme 2.0


Xem thêm:

2 lý do vì sao phải dùng xăng không chì
3 thành phần chính của không khí
Sương mù quang hóa là gì?
Hen suyễn do ô nhiễm không khí ở Nhật Bản
Bể hiếu khí bị sự cố, phải làm sao?
4 bước nuôi cấy vi sinh F33 cho nước thải sinh hoạt
Tính chất của nước thải ngành chế biến thực phẩm
4 cách loại bỏ TSS trong nước thải cao su
Quá trình sản xuất cao su tự nhiên (Phần 1/2)
Quá trình sản xuất cao su tự nhiên (Phần 2/2)
3 bước khử mùi hôi nước thải nhờ vi khuẩn và than hoạt tính ở Úc

Vì sao phải đề phòng nấm mốc trong mùa mưa

Vào mùa mưa, đặc biệt là mưa dầm liên miên vào đầu mùa hạ ở khu vực Tây Nguyên, độ ẩm không khí tương đối cao, trên 80%, nhiệt độ ở 25 – 30 oC, rất thích hợp cho nấm mốc sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ.

1. Nấm mốc trong mùa mưa phát triển ở những đâu?

Các loài nấm mốc không chỗ nào không thâm nhập vào, ảnh hưởng cho cuộc sống, sản xuất và sức khoẻ. Trong mùa mưa dầm, độ ẩm không khí rất lớn, thực phẩm nếu không được phơi khô hoặc cất giữ không cẩn thận rất dễ bị mốc. Quần áo nếu không được giặt sạch và phơi thật khô đã vội vàng bỏ vào tủ thì cho dù là vải bông, len, hay sợi pha đều có thể lên mốc. Đồ gỗ và các dụng cụ gia đình cũng rất dễ ẩm mốc, giày dép, săm lốp và các ống cao su, các sản phẩm đồ nhựa cũng dễ lên mốc, làm cho đồ gỗ mất bóng, cao su lão hoá, đồ nhựa giòn và mau biến chất.

Related image

Khuẩn nấm mốc trong mùa mưa còn có thể sinh trưởng trên các lớp sơn, khiến cho sơn mất màu. Khuẩn mốc còn có thể khiến cho dây dẫn rò điện, chập mạch, khuẩn mốc làm cho thuỷ tinh bị mờ, máy ảnh và kính hiển vi nếu không được bảo quản cẩn thận, nấm mốc sẽ kết màng trên kính, làm cho chất lượng trong suốt bị giảm đi, thậm chí hư hỏng.

2. Nấm mốc trong mùa mưa gây ra những bệnh tật gì?

Mùa mưa dầm, khí hậu biến đổi khác thường, bầu trời ảm đạm, không khí ẩm ướt khiến cho con người cảm thấy không thoải mái, dễ mệt mỏi và dễ ốm. Phong thấp là loại bệnh phát sinh nhiều vào mùa này. Khuẩn nấm mốc trong mùa mưa gây bệnh nấm ngoài da như nấm ở chân, nấm ở đầu, v.v… Chúng cũng có thể xâm nhập vào máu gây nên những chứng bệnh máu nhiễm khuẩn, thông qua máu gây tác hại cho các tạng phủ. Các bệnh nấm mốc ngoài da thường lặp đi lặp lại, vì vậy rất khó chữa tận gốc, làm cho người ta không tin có thể chữa khỏi. Nấm mốc xâm phạm vào các tạng phủ, nếu nghiêm trọng có thể cướp đi sinh mệnh của con người.

nam-moc-trong-mua-mua

Có một số men của nấm mốc cũng gây nguy hại cho chúng ta. Ví dụ, khuẩn nấm đỏ trên lúa mạch sản sinh ra men màu đỏ, gây nôn mửa, hoặc ỉa chảy. Đáng sợ hơn là nấm mốc gây ra độc tố men màu vàng, là một trong những chất gây ung thư cả thế giới đều biết đến.

3. Ngăn ngừa tác hại của nấm mốc trong mùa mưa như thế nào?

Ngăn ngừa nấm mốc xâm hại đến cơ thể cần phải bắt tay từ phòng ngừa lây nhiễm và tăng cường sức đề kháng. Vào mùa mưa dầm, đặc biệt chú ý đề phòng da bị nấm, chú ý vệ sinh cá nhân và những nơi công cộng. Thống kê của y học chứng tỏ đối tượng chủ yếu mà nấm mốc xâm phạm các cơ quan nội tạng là người già, trẻ em và những người suy nhược. Họ phải đặc biệt chú ý ăn uống vệ sinh, quần áo mặc đủ ấm, khô ráo, v.v… để qua mùa mưa một cách thuận lợi.

nam-moc-trong-mua-mua-1

Biện pháp ngăn ngừa nấm mốc là thông gió, phơi đồ vật dưới ánh nắng Mặt Trời, phơi khô nỏ và dùng cồn ngăn ngừa. Khi trời nắng thì phòng ở và nhà kho phải thông gió, không để cho những loài nấm thích hợp với môi trường ẩm ướt và tối sinh sôi nảy nở. Quần áo chăn màn cần được phơi kịp thời; máy ảnh, kính hiển vi và những thiết bị tinh vi khác trước mùa mưa dầm cần được phơi khô, lau sạch, bảo quản cẩn thận và trong hộp đựng đồ đạc cần bỏ chất chống ẩm; giày da và các dụng cụ gia đình có thể sơn hoặc quét dầu chống mốc, các kho chứa đồ cao su và đồ mộc cần phải phun thuốc chống mốc.


Xem thêm: 

2 lý do vì sao phải dùng xăng không chì
3 thành phần chính của không khí
Sương mù quang hóa là gì?
Hen suyễn do ô nhiễm không khí ở Nhật Bản
Bể hiếu khí bị sự cố, phải làm sao?
4 bước nuôi cấy vi sinh F33 cho nước thải sinh hoạt
Tính chất của nước thải ngành chế biến thực phẩm
4 cách loại bỏ TSS trong nước thải cao su
Quá trình sản xuất cao su tự nhiên (Phần 1/2)
Quá trình sản xuất cao su tự nhiên (Phần 2/2)
3 bước khử mùi hôi nước thải nhờ vi khuẩn và than hoạt tính ở Úc

X