5 Phương Pháp Xử Lý Nước Thải Mực In

5 Phương Pháp Xử Lý Nước Thải Mực In

5 Phương Pháp Xử Lý Nước Thải Mực In

Đặc tính của nước thải mực in

Nồng độ COD và độ màu cao: Nước thải mực in là loại nước thải hữu cơ tập trung cao. Các chỉ tiêu COD vào khoảng 2500 – 20000 mg/L, độ màu vào khoảng 2100 – 100000 mg/L, SS khoảng 800-1200 mg/L, pH cao hơn thông thường, màu xanh đậm với độ màu cao trên 100000 Pt-Co.

Thành phần tính chất nước thải: Các chất ô nhiễm chính trong nước thải của sản xuất mực in là nhựa hòa tan của acrylic, chất hữu cơ với các nhóm màu, các bazơ rượu của chất phân tán cao phân tử và phenyl. Hơn nữa, nhựa acrylic là thành phần chính của COD trong nước thải, hơn 80%. Và nó cũng có chứa hàng chục chất phụ gia như chất ổn định, chất khử mùi, thuốc chẹn, chất hoạt động bề mặt và chất bảo quản.nuoc-thai-muc-in

Xử lý nước thải mực in bằng phương pháp keo tụ

Phương pháp keo tụ là một phương pháp phổ biến trong xử lý nước thải. Sự keo tụ có thể làm giảm độ đục và màu sắc của các chất thải mực. Tuy nhiên, do sự phức tạp của nước thải thực tế và yêu cầu nghiêm ngặt của hiệu quả xử lý, nó cần một loạt các chất kết hợp để được sử dụng cùng.

Từ đó keo tụ hóa học là phương pháp tiềm năng. Tuy nhiên, sự keo tụ sẽ tạo ra rất nhiều bùn rất khó thoát nước và thải bỏ. Vì vậy, nó sẽ gây ra ô nhiễm thứ cấp.

Xử lý nước thải mực in bằng Phương pháp hấp phụ

Hấp phụ là một quá trình sử dụng vật liệu pha rắn dạng xốp để hấp thụ các chất gây ô nhiễm. Cấu trúc lỗ rỗng và bề mặt khổng lồ, hoạt tính của carbon được sử dụng rộng rãi để giảm nồng độ màu và COD.

Các kết quả cho thấy rằng than hoạt tính có hiệu quả tốt để loại bỏ màu sắc và COD.Nước thải trở nên không màu và trong suốt sau khi hấp phụ. Nhưng than carbon hoạt động có xu hướng bị bão hòa và chi phí cao.

Xử lý nước thải mực in bằng phương pháp điện phân

Phương pháp xử lý nước thải chủ yếu bao gồm quá trình oxy hóa, giảm lắng đọng, oxy hóa trong quá trình điện phân làm giảm chất ô nhiễm, phân huỷ, khoáng hoá và làm giảm BOD5, COD, NH3-N.

Xử lý nước thải mực in bằng phương pháp oxy hóa

Các phương pháp oxy hóa thông thường là oxy hóa hóa học và oxy hóa bậc cao. Chất oxy hóa trong quá trình oxy hóa hóa học thường là NaClO, KMnO4, O3, C2H2O4.H2O.Các chất đó có thể làm giảm hầu hết các chất hữu cơ đến một nồng độ quy định, nhưng không hoàn chỉnh và chi phí cao.

Các quá trình oxy hóa bậc cao như oxy hóa Fenton, oxy hoá bức xạ sóng siêu âm, oxy hóa xúc tác quang học hóa học là quá trình oxy hóa học mới và hiệu quả trong xử lý nước thải hữu cơ.

Xử lý nước thải mực in bằng phương pháp sinh học

Do sự phân hủy sinh học kém của nước thải mực in, phương pháp sinh học thường được sử dụng như là xử lý bậc cao. Một nghiên cứu đã thông qua quy trình SBR hai giai đoạn để xử lý nước thải mực sau khi xử lý trước. Kết quả cho thấy việc loại bỏ COD trên 93% và tỷ lệ loại bỏ màu là 80%.

Sử dụng lò phản ứng UASB cho thấy các chất thải mực sau khi phân hủy trong quá trình nitrat hóa bùn là khả thi và tỷ lệ loại bỏ màu có thể đạt được 80%. Nhờ vào sự phức tạp của hệ thống xử lý nước thải thực tế, nó luôn kết hợp nhiều phương pháp xử lý nước thải của mực.

Vi sinh hiếu khí WWT chứa vi khuẩn có sẵn trong tự nhiên, chất dinh dưỡng và các chất kích thích vi sinh tăng trưởng giúp Giảm BOD, COD, TSS tăng khả năng lắng, làm trong nước, nhanh chóng phân hủy các chất phức tạp, hiệu quả trong điều kiện rộng, tăng cường sự ổn định của hệ thống xử lý nước.

leave a Comment

You must be logged in to post a comment.


X