5 Giai Đoạn Vi Khuẩn Tồn Tại Trong Bể Hiếu Khí

5 Giai Đoạn Vi Khuẩn Tồn Tại Trong Bể Hiếu Khí

Vi khuẩn phân chia khi nào?

Trong một hệ thống bùn hoạt tính điển hình. Nước thải đầu vào hoặc nước thải sau quá trình xử lý sơ bộ đi vào bể sục khí. Các vi sinh vật trong bùn lắng được tuần hoàn lại cho bể sục khí. Ở đây các vi sinh vật dược đảo trộn với nước thải. Hỗn hợp này được gọi là “chất lỏng hỗn hợp”. Khi nước thải có đầu vào đầu tiên đi vào bồn sục khí, nó chứa lượng chất dinh dưỡng hoặc thức ăn cao. Tại đây ở đầu cuối của lưu vực có rất nhiều thức ăn có sẵn và vi khuẩn sử dụng thức ăn chủ yếu cho sự tăng trưởng và năng lượng. Loại vi khuẩn đang phát triển có nấm mốc (cấu trúc giống như tóc ở bên ngoài tế bào). Tiêm mao làm cho nó nhẹ và có khả năng di chuyển để tìm kiếm thức ăn. Chúng được nhân bản nhanh chóng và không lắng xuống để tạo thành bông.

Do đâu nước thải bị đục?

Tuy nhiên, khi thức ăn ít đi, hầu hết các thức ăn sẵn có được sử dụng để duy trì tế bào và năng lượng. Ít thực phẩm để tăng trưởng, do đó chúng ít sinh sản. Vi khuẩn này thực hiện các bước để bảo tồn năng lượng bằng cách tiêu hủy tiêm mao của nó. Các chất thải bắt đầu hình thành một lớp chất nhờn dày bên ngoài thành tế bào khiến cho vi khuẩn dính lại với nhau để hình thành khối. Thời gian lưu nước trong bể sục khí phải đủ để phát triển một khu vực có lượng thức ăn thấp. Nếu vi sinh vật nằm trong khu vực trong thời gian quá ngắn, chúng vẫn sẽ chủ động bơi lội và nhân lên và sẽ không tạo thành bông. Điều này sẽ làm cho nước thải bị đục.

Có 5 giai đoạn vi khuẩn tồn tại trong bể hiếu khí:

Giai đoạn vi khuẩn tồn tại trong bể hiếu khí: Pha thích nghi (lag-phase)

Trong suốt giai đoạn thích nghi, vi khuẩn đang trở nên thích nghi với môi trường mới của chúng. Chúng đang tiêu hóa thức ăn và đang phát triển các enzym cần cho việv phá vỡ các loại chất dinh dưỡng mà vi khuẩn đã phát hiện ra. Tăng trưởng không xảy ra trong giai đoạn này.

Giai đoạn vi khuẩn tồn tại trong bể hiếu khí: Pha tăng trưởng

Vi khuẩn bắt đầu phát triển tốc độ nhanh chóng vì lượng thực phẩm dư thừa có sẵn. Các tế bào chủ yếu là phân tán và hoạt động.  Chúng không gắn bó với nhau để tạo thành bông bùn.

Giai đoạn vi khuẩn tồn tại trong bể hiếu khí: Pha  tăng trưởng giảm dần

Sinh trưởng chậm lại ở giai đoạn này bởi vì không có đủ lượng thực phẩm dư thừa quá nhiều. Có một số lượng lớn các vi khuẩn phải cạnh tranh để giành lượng thức ăn còn lại. Vi khuẩn bắt đầu tiêu giảm tiêm mao.

Giai đoạn vi khuẩn tồn tại trong bể hiếu khí: Pha cân bằng

Do thiếu thực phẩm, một số vi khuẩn sinh sản mới nhưng số lượng chết cũng bằng nhau. Vì vậy, số lượng vi khuẩn vẫn tương đối ổn định. Chúng đã không tiêu giảm tiêm mao và đã hình thành một chất dính bao phủ bên ngoài thành tế bào cho phép chúng kết dinh thành bông bùn.

Giai đoạn vi khuẩn tồn tại trong bể hiếu khí: Pha chết

Trong giai đoạn này, tỷ lệ chết tăng ít hoặc không có tăng trưởng. Tổng số vi khuẩn tiếp tục giảm. Vi khuẩn trong hệ thống bùn hoạt tính phải được lơ lửng trong bể sục khí cho đến khi chúng đạt đến pha tĩnh. Nếu chúng bị đẩy ra khỏi lưu vực quá sớm, chúng sẽ hoạt động và di chuyển , do đó sẽ không được loại bỏ dưới dạng bông bùn.


Xem thêm:

5 thiên tài xử lý chất thải
Xử lý nước thải mía đường bằng vi sinh
Ly nhựa có hại như thế nào?
3 cân nhắc khi xử lý nước thải nhà hàng – khách sạn
Vi sinh Organica tại Vietwater 2018


leave a Comment

You must be logged in to post a comment.


X