Xử Lý Nước Thải Và 4 Cách Bảo Vệ Nguồn Nước

Xử Lý Nước Thải Và 4 Cách Bảo Vệ Nguồn Nước

4 cách bảo vệ nguồn nước

Chúng ta thường quan niệm rằng nguồn của tự nhiên là vô tận kèm theo suy nghĩ rằng “Mình không dùng người khác cũng dùng”. Ngoài ra, việc xả thải bất hợp lý là vấn đề không bao giờ nguội. Với quan niệm tránh rườm rà phức tạp, tiết kiệm tiền, các nhà máy, xí nghiệp ồ ạt đưa nước thải ra sông thay vì cho nước thải qua hệ thống xử lý đạt chuẩn. Cùng với đó là sự bất cập trong các bộ luật kèm với chế tài xử lý chưa thỏa đáng vì vậy các chính sách mà nhà nước ban hành chưa đủ tác dụng răng đe làm cho bảo vệ nguồn nước trở thành một vấn đề đáng bận tâm.

1. Bảo vệ nguồn nước bằng cách nâng cao ý thức cộng đồng:

Giáo dục, tuyên truyền tốt để nâng cao ý thức người người dân là một vấn đề vô cùng cấp bách. Có thêm kiến thức về môi trường, ý thức bảo vệ nguồn nước thì người dân sẽ không còn những hành động tư phát, thiếu kiến thức dẫn đến việc sử dụng nguồn nước lãng phí. Ý thức người dân được nâng cao thì vấn đề xả rác bừa bãi, vứt rác xuống ao, hồ, sông, suối sẽ được giảm đi đáng kể.

2. Bảo vệ nguồn nước bằng các chính sách môi trường, các điều luật phù hợp:

Việc bổ sung các điều luật và chính sách môi trường phù hợp kèm với chế độ xử phạt hợp lý giúp người dân chấp hành tốt và các nhà máy xí nghiệp có các biến pháp xử lý tốt nguồn nước thải trước khi thải ra môi trường.

3. Bảo vệ nguồn nước bằng cách xử lý tốt nước thải, rác thải và chất thải khác:

phuong-phap-xu-ly-nuoc-thai-hieu-qua-min
Hệ thống XLNT

Nước thải được xử lý sẽ giúp ích rất lớn cho hệ thống nước ngầm, sông hồ và cả các sinh vật như cá tôm trong tự nhiên và các lồng bè được nuôi.

Nước rỉ rác và rác thải làm ảnh hưởng không ít đến chất lượng nước ngầm và nguồn nước mặt. Việc có các biện pháp phù hợp để xử lý giúp bảo vệ nguồn nước tốt hơn.

4. Bảo vệ nguồn nước bằng nền nông nghiệp xanh:

Việc hạn chế lượng thuốc trừ sâu là một trong những biện pháp bảo vệ nguồn nước. người dân đang có xu hướng chăm lo cho đời sống sức khỏe ngày càng cao nên các sản phẩm sạch cũng dễ dàng vào tay người tiêu dùng. Xây dựng nên công nghiệp xanh không phân bón, thuốc trừ sâu như: trồng cây trong nhà kính, sử dụng hệ thiên địch, trồng rau trên hệ thống thủy canh,…


Xem thêm:

4 Cách Thông Bồn Rửa Chén

Mùi Hôi Nhà Vệ Sinh, Làm Sao Xử Lý?

 

leave a Comment

You must be logged in to post a comment.


X