3 yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình khử Nitrat bao gồm nguồn Cacbon, oxy hòa tan và nhiệt độ. Nước thải không thể khử nitơ trừ khi nó được nitrat hóa trước, và nitơ hữu cơ phải được chuyển thành ammonia (NH4) để bị nitrat hoá. Sau đó sẽ diễn ra quá trình khử Nitrat hóa.

Các điều kiện ảnh hưởng đến hiệu quả khử nitrat bao gồm nồng độ nitrat (NO3), điều kiện thiếu khí (DO và ORP), sự hiện diện của chất hữu cơ, pH, nhiệt độ, độ kiềm và tác động của kim loại vi lượng. Các vi khuẩn khử nitơ thường ít nhạy cảm với hóa chất độc hại hơn vi khuẩn nitrat hóa, và nhanh hồi phục sau khi bị sốc tải hơn vi khuẩn nitrat hóa.

Sự suy giảm sinh học của nitrat (NO3-) thành khí nitơ (N2) do vi khuẩn dị dưỡng được gọi là quá trình khử nitrat. Vi khuẩn “dị dưỡng” cần nguồn cacbon để làm thức ăn sống. Vi khuẩn “tùy nghi” có thể lấy oxy của chúng bằng cách “hít vào” oxy hòa tan tự do (O2) hoặc bằng cách loại bỏ oxy liên kết khỏi nitrat (NO3) hoặc các phân tử khác.

Các vi khuẩn dị dưỡng khỏe mạnh này đã được phân lập vào các chất nền trong các sản phẩm Pond Clear của Canada và Ammonia Reducer của Anh Quốc để thực hiện quá trình khử Nitrat hóa hiệu quả.

1. Yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình khử Nitrat: Oxy gần như bằng 0.

Sự khử nitơ xảy ra khi nồng độ oxy cạn kiệt và nitrat trở thành nguồn oxy chính cho vi sinh vật. Quá trình được thực hiện trong điều kiện thiếu oxy; nghĩa là, khi nồng độ oxy hòa tan nhỏ hơn 0.5 mg/L, lý tưởng nhỏ hơn 0,2. Một biện pháp tốt hơn là ORP, với -100 mV hoặc thấp hơn là lý tưởng. Khi vi khuẩn bẻ gãy nitrat (NO3-) để lấy oxy (O2), nitrat (NO3) được khử thành nitơ oxit (N2O), và lần lượt thành khí nitơ (N2). Do nitơ oxit và khí nitơ đều có độ hòa tan trong nước thấp, chúng thoát ra ngoài khí quyển như bọt khí. Nitơ tự do là thành phần chính của không khí, do đó việc giải phóng nó không gây ra bất kỳ đe dọa nào với môi trường.

Công thức mô tả phản ứng khử nitơ sau:

6NO 3- + 5CH3OH ——–> 3N2 + 5CO2 + 7H2O + 6OH ’

2. Nguồn cacbon là 1 trong 3 yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình khử Nitrat

Nguồn cacbon (được thể hiện trong phương trình trên là CH3OH) cần thiết để xảy ra quá trình khử nitrat. Các giá trị pH tối ưu để khử nitrat là từ 7.0 đến 8.5. Khử nitrat là quá trình sản xuất kiềm; nó làm tăng pH một cách có lợi. Khoảng 3.0 đến 3.6 pound kiềm (như CaCO3) được sản xuất trên một pound nitrat (NO3), do đó làm giảm nhẹ pH sinh ra trong quá trình nitrat hóa. Khoảng một nửa độ kiềm được tiêu thụ trong quá trình nitrat hóa được trả lại trong quá trình khử nitrat .

vi khuẩn khử nitrat là các sinh vật có cấu trúc, chúng có thể sử dụng oxy hòa tan hoặc nitrat (NO3) làm nguồn oxy cho quá trình chuyển hóa và oxy hóa chất hữu cơ. Nếu có oxy hòa tan và nitrat (NO3), vi khuẩn sẽ sử dụng oxy hòa tan và sẽ không làm giảm nồng độ nitrat (NO3). Sự khử nitơ chỉ xảy ra trong điều kiện thiếu oxy, oxy thấp.

Carbon – thường được đo là BOD – cần phải dễ tiêu hóa; không phải tất cả BOD đều giống nhau. Vi khuẩn khử nitơ cần BOD ở dạng hòa tan; các phân tử carbon ngắn mạch được ưu tiên hơn các hợp chất phức tạp và dài.

Nhiệt độ cao giúp vi sinh khử nitrat tăng trưởng tốt hơn

Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của các vi sinh khử nitơ. Nhiệt độ cao giúp chúng tăng trưởng nhanh hơn. Quá trình khử nitơ có thể xảy ra từ 5 đến 30oC (41oF đến 86oF), và những tỷ lệ này tăng theo nhiệt độ và loại nguồn hữu cơ hiện diện. Tốc độ tăng trưởng cao nhất được tìm thấy khi sử dụng methanol hoặc axit axetic. Tốc độ thấp hơn khi sử dụng nước thải thô sẽ xảy ra, và tốc độ tăng trưởng thấp nhất được tìm thấy khi dựa vào nguồn cacbon nội sinh ở nhiệt độ nước thấp.


Bài liên quan:

3 yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình Nitrat hóa
17 đặc điểm của nước thải dệt nhuộm (Phần 1/3)
17 đặc điểm của nước thải dệt nhuộm (Phần 2/3)
17 đặc điểm của nước thải dệt nhuộm (Phần 3/3)
7 yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh xử lý nước thải
5 giai đoạn vi khuẩn tồn tại trong bể hiếu khí
5 thiên tài xử lý chất thải
Xử lý nước thải mía đường bằng vi sinh
Ly nhựa có hại như thế nào?
3 cân nhắc khi xử lý nước thải nhà hàng – khách sạn
Vi sinh Organica tại Vietwater 2018


Leave a Reply

Gọi điện

Vui lòng không copy! Hãy tạo nội dung của riêng mình.