3 yếu tố ảnh hưởng quá trình nitrat hóa

Quá trình nitrat hóa bị ảnh hưởng bởi 3 yếu tố bao gồm độ pH, nhiệt độ và các hợp chất độc hại.

Xem thêm: Quá trình nitrat hóa là gì?

1. pH ảnh hưởng quá trình nitrat hóa như thế nào?

Quá trình nitrat hóa tạo ra axit. Sự hình thành axit này làm giảm độ pH của quần thể sinh học trong bể sục khí và có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng của vi khuẩn nitrat hóa. Bởi vì nó độc hại đối với các vi khuẩn nitrat hóa – đặc biệt là các vi khuẩn biến đổi nitrit (NO2) thành nitrat (NO3) -. Độ pH tối ưu cho Nitrosomonas và Nitrobacter là từ 7.5 đến 8.5; tuy nhiên hầu hết các nhà máy xử lý có thể nitrat hóa hiệu quả với độ pH từ 6.5 đến 7.0.

Quá trình nitrat hóa bị ức chế khi pH dưới 6.5 và dừng ở pH 6.0. Phản ứng nitrat hóa (chuyển đổi ammonia (NH4) thành nitrat (NO3)) tiêu thụ 7.1 mg/L kiềm (như CaCO3) cho mỗi mg/L nito ammonia (NH4) bị oxy hóa. Để quá trình diễn ra, cần 60 mg/L kiềm trong lò phản ứng sinh học (bể sục khí, lọc nhỏ giọt, RBC, vv).

Xem thêm: 10 lưu ý để tối ưu cho quá trình nitrat hóa

2. Nhiệt độ

đo oxy hòa tan trong bể hiếu khí; oxy hòa tan; yếu tố ảnh hưởng quá trình nitrat hóa

Nhiệt độ nước cũng ảnh hưởng đến tốc độ nitrat hóa. Quá trình nitrat hóa đạt tốc độ tối đa ở nhiệt độ từ 30 đến 35°C. Ở nhiệt độ 40°C và cao hơn, tỷ lệ nitrat hóa giảm xuống gần bằng không. Ở nhiệt độ dưới 20°C, quá trình nitrat hóa diễn ra ở tốc độ chậm hơn, nhưng sẽ tiếp tục ở nhiệt độ dưới 10°C nhưng sẽ không thể tiếp tục nếu mất đi độ kiềm, cho đến khi nhiệt độ nước thải tăng lên gần 15°C.

3. Chất độc cũng là yếu tố ảnh hưởng quá trình nitrat hóa

Một số hợp chất độc hại nhất đối với vi khuẩn nitrat hóa bao gồm xianua, thiourea, phenol và kim loại nặng như bạc, thủy ngân, niken, crôm, đồng và kẽm.

Vi khuẩn nitrat hóa cũng có thể bị ức chế bởi axit nitrous và nồng độ cao ammonia tự do (NH4).

Leave a Reply

Gọi điện

Vui lòng không copy! Hãy tạo nội dung của riêng mình.