3 yếu tố ảnh hưởng quá trình nitrat hóa

Quá trình nitrat hóa bị ảnh hưởng bởi 3 yếu tố bao gồm độ pH, nhiệt độ và oxy hòa tan.

Xem thêm: Quá trình nitrat hóa là gì?

yếu tố ảnh hưởng quá trình nitrat hóa

1. pH ảnh hưởng quá trình nitrat hóa như thế nào?

Quá trình nitrat hóa tạo ra axit. Axit này làm giảm độ pH trong bể sục khí. Độ pH giảm làm giảm tốc độ tăng trưởng của vi khuẩn nitrat hóa. Hai chủng vi khuẩn nitrat hóa phổ biến là Nitrosomonas và Nitrobacter. Độ pH tối ưu cho hai chủng này là từ 7.5 đến 8.5. Tuy nhiên, hầu hết các nhà máy có thể xử lý nitrat hiệu quả với độ pH từ 6.5 đến 7.0.

Quá trình nitrat hóa bị ức chế khi pH dưới 6.5 và dừng ở pH 6.0.

Xem thêm: 10 lưu ý để tối ưu cho quá trình nitrat hóa

yếu tố ảnh hưởng quá trình nitrat hóa

2. Nhiệt độ

Nhiệt độ nước cũng ảnh hưởng đến tốc độ nitrat hóa. Quá trình nitrat hóa đạt tốc độ tối đa ở nhiệt độ từ 30 đến 35°C. Ở nhiệt độ 40°C và cao hơn, tỷ lệ nitrat hóa giảm xuống gần bằng không. Ở nhiệt độ dưới 20°C, quá trình nitrat hóa diễn ra ở tốc độ chậm hơn, nhưng sẽ tiếp tục ở nhiệt độ dưới 10°C nhưng sẽ không thể tiếp tục nếu mất đi độ kiềm, cho đến khi nhiệt độ nước thải tăng lên gần 15°C.

yếu tố ảnh hưởng quá trình nitrat hóa

3. Oxy hòa tan:

Quá trình nitrat hóa nước thải tiêu thụ một lượng lớn oxy. Thí dụ, mỗi 100mg BOD bị oxy hóa tiêu thụ 33mg O2. Mặt khác, theo Metcalf & Eddy, mỗi mg amoni bị oxy hóa tiêu thụ đến 4.23 mg Oxy. Để xảy ra quá trình nitrat hóa, mức DO tối thiểu là 2.0 mg/l và mức DO 5 mg/l là tối ưu. Do đó, bạn phải đảm bảo hệ thống sục khí phù hợp và hoạt động hiệu quả để cung cấp oxy cần thiết cho quá trình loại bỏ amoni thông qua quá trình nitrat hóa.

bùn hiếu khí màu đen

Leave a Reply

Vui lòng không copy...