17 đặc điểm của nước thải dệt nhuộm được nghiên cứu tại thành phố Bhilwara – Ấn Độ. Nước thải từ 6 ngành công nghiệp dệt được nghiên cứu để mô tả đặc điểm của nước thải dệt nhuộm. Nhìn chung, nước thải dệt nhuộm có nồng độ cao các chất gây ô nhiễm TDS và chất rắn lơ lửng.

Để nghiên cứu đặc điểm nước thải dệt nhuộm, mẫu nước thải từ sáu ngành công nghiệp dệt nhuộm được đánh số từ l1 đến l6. Kết quả thu được từ quá trình này được thể hiện trong Bảng 1.

Xem thêm:
17 Đặc Điểm Của Nước Thải Dệt Nhuộm (Phần 1/3)
17 Đặc Điểm Của Nước Thải Dệt Nhuộm (Phần 2/3)

11. Bicarbonate trong nước thải dệt nhuộm:

Bicarbonate trong nước thải được tìm thấy trong phạm vi cao hơn do hóa chất (sodium bicarbonate) được sử dụng trong các bước khác nhau của quy trình vải. Các bicarbonate của nước thải của bốn ngành công nghiệp thay đổi từ 555 đến 1464 g/l. Nồng độ bicarbonate tối thiểu và tối đa được ghi nhận từ ngành công nghiệp l5 và l1 tương ứng. Cacbonat chỉ được ghi nhận trong ba ngành công nghiệp với nồng độ rất thấp trong khoảng từ 0 đến 120 mg/l trong ngành công nghiệp l1 và l5 và l6. Tuy nhiên, có thể nồng độ cacbonat của nước thải có thể là do quá trình oxy hóa bicarbonate trong cacbonat

12. Nồng độ kẽm

Nồng độ kẽm có trong nước thải dệt của sáu ngành công nghiệp được tìm thấy trong khoảng từ 1 đến 1535 µgm/l. Trong bốn ngành công nghiệp, nó được tìm thấy dưới 18 µgm/l cho thấy nguồn kẽm trong các ngành công nghiệp này là do các tạp chất của hóa chất được sử dụng. Trong hai ngành công nghiệp l3 và l6, nồng độ kẽm là do sợi tổng hợp. Các sợi rayon nhớt có chứa kẽm kim loại. Do đó, có thể kẽm trong nước thải là do quá trình sợi tơ quang. Năm 1976 cũng kết luận rằng nồng độ kẽm trong nước thải tăng lên do sợi visonza rayon.

13. Đặc điểm nước thải dệt nhuộm: nồng độ Mangan thấp

Mangan trong nước thải dệt là do các tạp chất có trong hóa chất được sử dụng trong các bước khác nhau. Do đó, nồng độ của nó trong nước thải thấp. Nó được ghi lại từ 1 đến 22 µgm/L. Nồng độ mangan tối thiểu và tối đa được ghi nhận từ ngành công nghiệp l1 và l5 tương ứng.

14. Nồng độ chì:

Chì trong nước thải dệt đã được tìm thấy từ 11 đến 61 µg/mL. Chì do (1) tạp chất hóa học có trong hóa chất và hoặc do (2) ống dẫn sắt liên kết chì tạo thành.

15. Nồng độ đồng:

Nồng độ đồng trong nước thải của sáu ngành công nghiệp dao động từ 6 đến 311µg/L. Chỉ có một ngành công nghiệp l3 có hàm lượng đồng cao trong khi năm ngành còn lại có nồng độ đồng dưới 18 µgm/L. Một nồng độ rất nhỏ trong năm ngành công nghiệp có thể là do các tạp chất có trong hóa chất được sử dụng. Nồng độ cao hơn (31 µgm/L) trong một đơn vị là do sử dụng thuốc nhuộm đồng phức tạp. Hitz, 1978 cũng ghi nhận nồng độ cao hơn của đồng do sử dụng thuốc nhuộm đồng phức tạp.

16. Đặc điểm nước thải dệt nhuộm: ô nhiễm Crom hay không phụ thuộc vào loại vải

Vấn đề ô nhiễm crom là một vấn đề chung của ngành công nghiệp dệt, thuốc nhuộm phức hợp crôm được sử dụng khi các muối crom cũng được sử dụng trong nhuộm kaki. Nó được ghi nhận rằng nồng độ crom tăng từ 40 đến 50 lần nếu là quá trình nhuộm kaki. Do đó, nồng độ crôm dao động tùy ngành công nghiệp. Nồng độ crom trong sáu ngành công nghiệp dao động từ 7 đến 7854 µgm/L. Nồng độ crom trong ba ngành công nghiệp (l4, l5 và l6) được tìm thấy dưới 60 µgm/L cho thấy không có thuốc nhuộm crom phức tạp được sử dụng trong quá trình này.

Lý do cho sự tập trung này là các tạp chất của hóa chất được sử dụng trong các bước khác nhau của quy trình vải. Trong hai ngành công nghiệp (l1 và l2) nồng độ crom là 150 và 189 µgm/L cho thấy không có thuốc nhuộm crom phức tạp được sử dụng trong quá trình này. Chỉ trong một ngành công nghiệp l3 là 7854 µgm/L. Từ những kết quả này rõ ràng là vải trong ngành công nghiệp này được nhuộm từ màu kaki.

17. Nồng độ sắt

Sắt cũng được sử dụng trong nhuộm kaki. Nó có trong hầu hết các hợp chất được sử dụng trong ngành công nghiệp nói chung. Nồng độ nhỏ nếu sắt trong nước thải là do các tạp chất này. Trong sáu ngành, nồng độ sắt khoảng từ 17 đến 163 µgm/L. Trong ba ngành công nghiệp (I2, I4 và I5) là dưới 50 µgm/L, do các tạp chất hóa học như một nguồn sắt trong nước thải. Ba ngành còn lại có nồng độ sắt từ 67 đến 163 µgm/L là do việc sử dụng thuốc nhuộm sắt phức tạp. Đây là một lý do nữa cho nồng độ sắt trên 100 µgm/L trong nhuộm kaki. Trong kaki nhuộm các hợp chất sắt cũng được sử dụng nhưng nó được kết tủa sau khi phường. Do đó, nồng độ sắt không tăng trong nước thải.


Bài liên quan:

17 Đặc Điểm Của Nước Thải Dệt Nhuộm (Phần 1/3)
7 yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh xử lý nước thải

5 giai đoạn vi khuẩn tồn tại trong bể hiếu khí
5 thiên tài xử lý chất thải
Xử lý nước thải mía đường bằng vi sinh
Ly nhựa có hại như thế nào?
3 cân nhắc khi xử lý nước thải nhà hàng – khách sạn
Vi sinh Organica tại Vietwater 2018


 

Leave a Reply

Gọi điện

Vui lòng không copy! Hãy tạo nội dung của riêng mình.